— Barn får ikke noen solid plattform av å være sammen med nesten bare kvinner gjennom hele oppveksten, sier førsteamanuensis Christian Beck ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo.

- Gode rollemodeller

— Det er et problem at barndommen er blitt femininisert. Flere barn vokser opp med bare mor, og har nesten bare kvinner rundt seg i barnehagen og på skolen. Både gutter og jenter trenger gode rollemodeller blant menn og kvinner, sier professor Frode Thuen ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Bergens Tidende skrev i går at mellom fem og seks prosent av norske førskolelærere er menn. 40 prosent av mennene som begynner på utdanningen slutter etter kort tid, viser en ny rapport fra Norgesnettrådet.

- Begge like viktig

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at barn forholder seg til nesten bare kvinner fra de begynner i barnehage til de slutter i grunnskolen etter 10.klasse.

Tall fra 1998/1999 viser at ca. 30 prosent av lærerne i grunnskolen er menn. På barnetrinnet (1-4.klasse) er ca. 24 prosent av lærerne menn. I 1984/1985 var 42 prosent av lærerne i grunnskolen menn.

— Menn og kvinner i barnehagen representerer to ulike typer læring, som begge er like viktig. En kan si at menn generelt sett er flinkere til å ta initiativ, de er tøffere og er opptatt av å stå for noe. Kvinner er flinkere til å kommunisere, til å vise følelser og er bedre på berøring. Barn trenger begge deler, sier Thuen.

- Noe mangler

Professor Thuen mener norske barnehager generelt sett både er bevisste og flinke når det gjelder å formidle ulike verdier til barn. Han understreker at kvinnene gjør en god jobb, det er bare det at de er så mange.

— Selv om kvinner i barnehage er veldig bevisst på å utvikle kompetente og hele barn, er de ikke menn og kan ikke bli menn. Derfor vil det likevel være noe som mangler for barna, sier Thuen.

— Det er helt rått hvor femininisert barndommen er blitt. Dette er et alvorlig problem. Jeg mener det er helt naturlig at gutta skygger unna når de ser hvor mange kvinner der er, sier førsteamanuensis Christian Beck.

Oppvekst i institusjoner

Han mener det er en sammenheng mellom den manglende ballasten barn får med seg i barnehage og skole, og problemer som oppstår senere i livet.

— Stress hos barn er blitt et økende problem. Mens stadig flere jenter får astma og spisevegring får flere gutter ADHD-diagnose (hyperaktivitet). Forskere prøver å finne biologiske årsaker. Min påstand er at mange problemer bunner i psykiske reaksjoner på en oppvekst i institusjoner, nesten fri for menn, sier Beck.