Han mener menn bør kvoteres inn på utdanningen for å holde lønn og anseelse oppe.

— Man kan si mye positivt om førskolelærere, sosionomer, syke- og hjelpepleiere, men jeg tror ingen her misunner dem deres lønnsbetingelser.

Det sa Hans Wilhelm Gullestad (54) fra talerstolen i Kommunikasjonsforeningens tiårsjubileum. Han er PR-nestor i Bergen, og var Kommunikasjonsforeningens første leder.

Nå er han bekymret for foreningen og bransjens utvikling. De siste ti årene er det nemlig rekruttert langt flere kvinner enn menn til yrket. Fortsetter trenden, vil kvinneandelen om 15 år være 75 prosent, har han regnet ut.

— Bransjer som har en overvekt av kvinner, fremstår som lavt lønnet, sier Gullestad til BT.

Han viser til lærerne, som for 30-40 år siden hadde et godt betalt yrke. Siden sakket de akterut.

- Er det bare kvinnenes skyld?

— Mitt poeng er ikke å fordele skyld. Men det er et faktum at lønnsutviklingen for lærerne har vært svakere enn for andre grupper. Det har gjort lærerutdanningen mindre attraktiv, og det har gått utover kvaliteten.

Begrensninger i analyser

Her er noe av det Gullestad problematiserer i sin tale - og senere i en kronikk på nettstedet NA24.no.

  • Det vil være uheldig dersom kommunikasjonsfaget i fremtiden blir sett på som et kvinneyrke.
  • Konsekvensen av skjevrekrutteringen kan bli negativ, både for utøvelsen av faget og for lønnsnivået i bransjen.
  • Skulle lønnsnivået over tid falle i forhold til andre profesjoner med høyt utdannet personell, vil det innebære fare for svekket kvalitet og anseelse.
  • Min hypotese er at ensidig kjønnsrepresentasjon i de typiske kommunikasjonsmiljøene (...) kan medføre faglige begrensninger i analyser, strategier og tiltak for virksomhetene. Få kvinner i eget firma

Gullestad er selv partner og styreleder i PR-byrået Nor PR i Bergen. Firmaet har 19 ansatte, hvorav seks er kvinner.

Det utgjør 31,5 prosent.

- Hvorfor kan det være greit å ha nesten 70 prosent menn i ditt firma, mens 70 prosent kvinner er et problem?

— Vi skulle gjerne hatt flere kvinner, men som jeg påpeker generelt, så er PR-byråene manns-tunge. I forhold til den trendfremskrivningen jeg har gjort, så er det mindre problematisk at det er flertall av menn i PR-byråene. Dette er med på å dempe inntrykket av at dette er en kvinnebransje.

Gullestad mener det bør vurderes om menn skal kvoteres inn på utdanningene for kommunikasjonsfolk for å motvirke skjevrekruttering. Han innrømmer at dette er tanker han ikke hadde da han begynte med kommunikasjon for tyve år siden og bransjen var dominert av menn.

Gullestad sier at det ikke er lønnsnivået i kommunikasjonsbransjen han bekymrer seg mest for, men mangelen på mangfold. Han mener det ikke er optimalt at de typiske kommunikasjonsavdelingene i offentlig og privat sektor, med to-fire ansatte, i fremtiden enten bare har kvinner, eller en sterk overvekt av kvinner.

— Bransjen vår henvender seg - og skal påvirke atferden - til alle som bor i landet. Det vil si praktisk talt like mange menn som kvinner. Da må vi også ha menn å tilby, sier Gullestad.

Hva synes du om utspillet? Si din mening her.