Flere møter, rapportering, dokumentasjon og administrasjon. Det er resultatet av lærernes nye arbeidsordning, ifølge lærerne selv i en ny undersøkelse.

I går la forskningsstiftelsen Fafo frem en rapport som tar for seg arbeidstidsavtalen som trådte i kraft 2004.

— Halvparten av lærerne er misfornøyde med dagens arbeidstidsavtale. Lærerne arbeider mer enn før, men mener at den økte arbeidsinnsatsen ikke kommer elevene til gode, sier leder i utdanningsforbundet, Helga Hjetland.

Et av målene med avtalen var økt elevkontakt. Halvparten av rektorene i undersøkelsen mener dette har innfridd, men rapporten sier ikke noe om hvor mange lærere som mener det samme.

Lærerne ved Damsgård skole synes ikke elevkontakten har økt betydelig.

— Tvert imot! Vi får altfor liten tid til hver enkelt elev, mener kollegene som er samlet på lærerværelset.

Antall timer såkalt tilstedeværelsestid for lærerne har også økt. Slik ordningen er nå, må de være på skolen 33 timer i uken. Mye rettearbeid og planlegging foregår derfor der.

De ansatte ved Damsgård skole synes dette er upraktisk.

— Opp til sytten lærere deler ett arbeidsrom. Det er trangt, med dårlig luft og stabler av bøker. Det hender ofte at en gruppe har planleggingsmøte samtidig som andre forsøker å fordype seg i rapportskriving og atter andre snakker i telefonen, forteller Kristin Christensen.

Fem gamle pc-er fordelt på kollegene bidrar heller ikke til effektivisering.

— Til tross for at vi er pålagt å være lengre på skolen, blir det mye hjemmearbeid, sier Marit Mjeldheim.

Noe positivt er det likevel kommet ut av den nye ordningen.

— En av intensjonene var å få til et tettere samarbeid mellom de ansatte. Det har vi klart, mener lærer Kristin Christensen.

— Og det er viktig å påpeke at vi trives med å jobbe her, og har en fleksibel ledelse, understreker Eilif Grytøyr.

TRAVELT: Lærerne ved Damsgård skole ønsker seg mer tid til hver elev og bedre arbeidsforhold når undervisningen er avsluttet for dagen. De synes ikke dagens arbeidstidsavtale bidrar til det. Fra venstre: Rita Olsen, Marit Mjeldheim og Kristin Christensen.
KNUT EGIL WANG