• Problemet for SV er at folk greier ikke å se forskjell på oss og Arbeiderpartiet, mener Per Østvold.

OLAV GARVIK

Som leder av Norsk Transportarbeiderforbund er Østvold en av de mektige i fagbevegelsen. Som sentralstyremedlem i SV hører han til tungvekterne i partiet.

Han mener at det er mye som må rettes på når det gjelder SVs politikk og profil, for at partiet igjen kan komme på offensiven. Dette var tema da sentralstyret i SV i går evaluerte den feilslåtte valgkampen. Valgnederlaget er det flere som må ta ansvaret for, ikke minst partiledelsen, understreker Per Østvold.

Sentralstyremøtet var nærmest som en forpostfektning å regne, foran landsstyremøtet kommende helg. Det er ventet at kritikerne vil gjøre seg sterkt gjeldende på dette «minilandsmøtet» som har som oppgave å finne ut hvorfor det gikk så elendig for SV ved kommune— og fylkestingsvalget. Oppslutningen om partiet ble da halvert i forhold til valget for fire år siden.

- Må spisse budskapet

— Er du så sikker på at valgnederlaget hadde noe som helst med selve valgkampen å gjøre?

— Både ja og nei. Jeg synes at partiet har vært for utydelig i budskapet. Vi har også vært for utydelige i forhold til våre kjernevelgere. De har ikke kjent seg igjen. Vi må spisse budskapet mer, fremfor alt i skole- og miljøpolitikken. Folk greier jo ikke å se forskjell på oss og Arbeiderpartiet!

— Det er med andre ord tid for oppvask?

— Det er først og fremst tid for å ha en grundig debatt om hva som har gått galt.

— Ifølge flere med viktige posisjoner i SV er det også grunn til å skifte ut visse statsråder?

— Jeg har ikke deltatt i denne skytingen på enkeltpersoner. Jeg var heller ikke glad for at debatten om å skifte ut bestemte statsråder startet allerede dagen etter valget. Det er sentralstyret, med partiledelsen i spissen, som har hovedansvaret for at det gikk som det gikk.

For rask på avtrekkeren

— Var det kritikkverdig av stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo å ta til orde for å skifte ut både Øystein Djupedal og Helen Bjørnøy?

— Jeg mener at Ballo var for rask på avtrekkeren. Men vi har nå engang tradisjon i SV for å føre en åpen debatt om det meste. Jeg klarer å leve godt med Ballo. Han er en kar med friske meninger. Enkelte mener at jeg selv kan være vel frisk enkelte ganger.

— Hvorfor er det nødvendig å «spisse budskapet»? Er ikke SVs problem at Arbeiderpartiet i regjering har vært en vanskelig motpart?

— Det er ikke hovedproblemet. Vi har fått gjennomslag for mange store saker, og jeg har hele tiden forsvart regjeringsdeltakelsen fra SVs side. Når velgerne svikter oss, så er det fordi vi selv har sviktet.

— Bør Arbeiderpartiet vise mer raushet overfor SV?

— Jeg kan ikke skyve ansvaret for valgnederlaget over på Arbeiderpartiet. Det blir for lettvint. Det er vi som må gå i oss selv, sier Per Østvold.

Falch, Knut