Søndag ettermiddag var Erna Solberg og Monica Mæland på Flesland. Siden Avinor ikke vil motta de midlene de har søkt regjeringen om til utbygging, er Solberg og Mæland bekymret for hvordan den nye terminalen på Flesland skal finansieres.

— Kapasiteten på flyplassen er sprengt. Den er bygget for tre millioner reisende, men har idag seks millioner reisende årlig, sier Mæland.

Fikk 4 milliarder mindre

Forprosjektet til utvidelsen er i gang. Prosjektet er beregnet til å koste fire milliarder kroner. Avinor søkte regjeringen om 6 milliarder kroner for å finansiere utbygging av Flesland, Sola og Værnes, i tillegg til utbyggingen av Gardermoen som har kostet mer enn planlagt.

— Avinor fikk imidlertid bare 2 millarder kroner fra regjeringen, som dessuten ble øremerket flyplassene i Mo i Rana og Hammerfest. Dette kan bety at prosjektet på Flesland blir stående uten finansiering, sier Mæland.

Ifølge Solberg har samferdselsministeren hittil vist til at det er Avinors ansvar å finne finansiering.

— Nå må samferdselsministeren ta ansvar og medvirke til at Avinor kan gjøre de nødvendige investeringene som må til, både for Flesland og for de øvrige flyplassene, sier Solberg.

Risikerer bybaneforsinkelse

Mæland er bekymret for hva mangelfull finansiering av flyplassen vil ha å si for bybaneutbyggingen fra Lagunen til Flesland. Siste stopp på bybanen skal nemlig ende opp inne i den nye flyplassterminalen.

Byråden sendte i slutten av juni et brev til samferdselsminister Marit Arnstad der hun ber om at ministeren gjør de nødvendige grep for å sikre at utvidelsen av Flesland går som planlagt.

— Vi har ikke en dag å miste, siden vi er avhengige av utvidelsen på Flesland for å kunne gjennomføre byggetrinn tre av bybanen som planlagt, sier Mæland.

— Ting må begynne å henge sammen i regjeringens samferdselspolitikk. Avinor har bedt om tilstrekkelig finansiering og ikke fått det. Regjeringen må svare for hva de mener om dette, sier Solberg.