— Jeg hadde håpet på et sted mellom 30 og 100 millioner kroner, sier Tystad i en kommentar.

I går kom meldingen om at kommunalminister Erna Solberg gir Bergen og Trondheim 15 millioner for å bøte på de økonomiske vanskene i de to storbyene.

— Formelt er tildelingen forskudd på skjønnsmidler for 2003, men skal ikke tilbakebetales, opplyser Roger Iversen, politisk rådgiver for kommunalministeren.

Tystad ser tildelingen som et gjennomslag for at Bergen har for lave inntekter til å dekke storbyens høye utgifter.

I møter med departementet har Tystad hevdet at Bergen har akutt behov for 100 millioner ekstra. I forhold til snittet av norske kommuner skulle Bergen hatt 350 mer, og for å komme på nivå med Oslo; 850 mer.

Sist det var krise for bergensøkonomien ytte Gunnar Berge 30 millioner ekstra til Bergen.

I forhold til dette monner 15 millioner lite.

Tystad er likevel glad for signalene fra departementet om at situasjonen for storbyene skal tas opp allerede i Kommuneøkonomiproposisjonen til våren. Senere i vår legger Erna Solberg frem en egen storbymelding. Også der blir økonomien i storbyene et tema.