Bergesen jr. sier at han «ikke kan se bort fra» at 6-timersdagen blir reist som tema i tarifforhandlingene til våren, noe han likevel sterkt vil fraråde.

Han har bl.a. merket seg at LO-leder Gerd-Liv Valla ivrer for kortere arbeidstid, og at regjeringen på sin side vil sette i gang forsøksprosjekt.

NHOs administrerende direktør får imidlertid støtte fra et av regjeringspartienes fremste talsmenn i Stortinget. Lars Peder Brekk fra Rørvik i Nord-Trøndelag er både nestleder i Senterpartiet og leder av næringskomiteen.

Men forsøk er greit nok

— Dette er en farlig vei å gå, for jeg frykter at en slik generell reform vil svekke vår konkurranseevne. Dessuten skal vi ikke glemme at vi i forbindelse med pensjonsreformen prøver å oppmuntre folk til å arbeide lenger. Også på den bakgrunn er jeg skeptisk. Vi ser for øvrig allerede i dag at det er behov for å importere arbeidskraft i visse bransjer, sier Brekk til BT.

Han presiserer imidlertid at han ikke har noe imot at det settes i gang forsøk i statlig regi. Dessuten vet han om private bedrifter som har funnet ut at de er tjent med å prøve ut 6-timersdag i praksis. En av dem er fiskeforedlingsbedriften SinkaBerg-Hansen AS som holder til i hans egen kommune med et par hundre ansatte.

Det litt pikante ved dette er at bedriften eies og ledes av visepresident i NHO, Lisbeth Berg-Hansen.

- Lite gjennomtenkt

Finn Bergesen jr. sier at han tviler sterkt på om LO og for dens saks skyld regjeringsmedlemmene har tenkt skikkelig gjennom konsekvensene av en så omfattende reform.

— Det er ganske uklart hva fornyingsminister Heidi Grande Røys egentlig mener, for hun har sagt forskjellige ting. Er det utredninger eller konkrete forsøk hun legger opp til? spør han.

— Det vil uansett bli en utrolig kostbar reform, hvis den blir satt ut i livet. Bare i offentlig sektor vil lønnskostnadene øke med 20 prosent. Man blir nødt til å ansatte mange flere mennesker for å greie alle oppgavene. Problemet er at vi har ikke disse menneskene i Norge. Med full lønnskompensasjon, som jeg skjønner er forutsetningen for reformen, vil eksportnæringene straks bli utkonkurrert, mener Bergesen.

Ønsket av arbeidstakerne?

— Det er også for lettvint å argumentere med at økt produktivitet taler for reformen. Se bare på pleie- og omsorgssektoren! Det er problem nok i dag å skaffe tilstrekkelig med personale. Skal vi virkelig ta sjansen på en reform som gjør problemene enda større?

Jeg har for øvrig ikke registrert at det er noe utbredt ønske blant norske arbeidstakere om 6-timersdag. En annen sak er at vi med fordel kan få større fleksibilitet i arbeidstiden, slik at det blir anledning til å arbeide kortere i noen perioder av livsfasen, og i andre perioder tilsvarende lengre, forsetter Bergesen.

— De fleste som ivrer for 6-timersdagen, bl.a. Gerd-Liv Valla, understreker at reformen ligger langt frem i tid. Virker det beroligende?

— Jeg er likevel bekymret for at man virkelig bruker tid på å planlegge dette, for det er viktigere utfordringer i arbeidslivet. En av dem er å få integrert flere innvandrere, og dessuten å få integrert mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er slike utfordringer vi heller burde bruke kreftene på, mener NHO-sjefen.

SKEPTISK: Finn Bergesen jr. mener at de som ivrer for 6-timersdag ikkekan ha tenkt godt nok gjennom konsekvensene ARKIVFOTO: ROBERT BRÅTHEN