I sin uttalelse til handlingsplanen for Nasjonal Transportplan skriver Fylkesmannen at planen ikke har tatt hensyn til konsekvensene av stor veiutbygging, redusert kollektivtilbud og liberal parkeringspolitikk.

Miljøvernsjef Terje Aasen sier til Kystradioen at liberal parkeringspolitikk, veiutbygging og svak kollektivsatsing er i strid med hovedmålsetningene til Transportplanen.

— Bergen kommune må bli mer kritisk til alle planene om parkeringsanlegg som gror opp som paddehattar, sier Terje Aasen.

FOR MANGE P-PLASSER: Fylkesmannen mener det er for mange parkeringsanlegg i Bergen og omegn.
RUNE NIELSEN