KRISTINE HOLMELID Kristine.holmelid@bt.no

Påtalemyndigheten mener at guttene bør straffes strengere. Men de gir opp å få dem dømt for å ha prøvd å skade et kulturminne av særlig betydning.

— Klarer ikke å bevise - Vi ser at vi ikke vil klare å føre bevis for dette, sier politiadvokat Hans T. Høviskeland i Økokrim til Bergens Tidende.

Paragrafen i straffeloven, som i denne saken ble tatt i bruk for første gang, omhandler skade på kulturminner av særlig nasjonal eller internasjonal betydning. Strafferammen er seks års fengsel.

I Bergen byrett kom det frem av de to guttene hadde lite skolegang. I tillegg er de fra Askøy og Hardanger, noe som ifølge retten gjorde at de ikke hadde lokalkunnskap nok om den berømte trehusrekken. Når Bryggen i tillegg er diskret skiltet, handlet ikke guttene med det forsett som må til for å dømme dem, mente Bergen byrett.

- Ett år i fengsel Påtalemyndigheten ønsker nå i stedet å få de to 19-åringene dømt etter kulturminneloven.

— Straffen bør ligge rundt ett år og seks måneder fengsel, der seks måneder blir gjort betinget, mener Høviskeland i Økokrim.

Bergen byrett dømte dem til ni og syv måneder fengsel, der de må sone henholdsvis tre og to måneder.

Forsøkene på å tenne på Bryggen skjedde i februar i fjor. En av guttene ble da nektet adgang til en pub på Bryggen fordi han var for full. Hevn skal ha vært motivet for at han tente på Bryggen tre ganger. Bygningene fikk ikke andre skader enn noen svimerker i treverket.