• 12 timer aktivt på jobb er for mye, mente overingeniør Marton Munkejord i Sjøfartsdirektoratet i retten i dag.

Hurtigbåtnavigatørenes arbeidstid er flere ganger blitt trukket frem under «Sleipner»-rettssaken. Kaptein og styrmann hadde vært på vakt i nesten ti timer da HSD-hurtigbåten grunnstøtte, og 16 menneskeliv gikk tapt.

Skiftsystemet i HSD baserer seg på to dager jobb, to dager fri, og så en hel friuke. Maksimal arbeidstid på seilingsdagene er 14 timer.

— Det er for mye, mener kaptein Sverre J. Haglands forsvarer, advokat Per Magne Strandborg.

Strandborg pekte i retten på at HSDs skiftplan medførte aktiv navigering fra kaptein og styrmann i 12 timer.

— 12 timer aktivt på jobb er for mye, mente overingeniør Marton Munkejord i Sjøfartsdirektoratet.

— Er det behov for endringer? spurte Strandborg.

— Ja, svarte direktoratets mann, men viste til at dette ikke lå under hans avdeling.

Tidligere avdelingsdirektør Konrad Magnus Havig pekte på at direktoratet hadde prøvd å endre arbeidstidsbestemmelsene.

— Hver gang vi prøvde å skjære ned maksimalarbeidstiden, møtte vi motbør fra sjømannsorganisasjonene, sa han.

Navigatørenes arbeidstidslengde var også tema etter «Sea Cat»-ulykken i Gulen i 1991. Da hadde kaptein og styrmann vært på vakt i ni timer, og seilt sammenhengende i fire timer.