— Statkraft har ikke utredet forholdet mellom vindkraft og rovfugl på Langevåg på en god nok måte, noe som tilsier at vi fraråder byggingen av vindkraftparken. Vi mener dessuten at det finnes alternative lokaliseringer på Bømlo som må velges fremfor et slikt konfliktfullt område, sier Erlend Randeberg, landsstyremedlem i Norges Naturvernforbund.

Han frykter store negative konsekvenser både for rovfugl og bevaring av kulturlandskapet på Søre Bømlo. Det er prosjektleder Knut A. Mollestad i Statkraft uenig i.

-Vi støtter oss på konsekvensutredningen som er gjennomført. Slik planen er nå skal vi klare å unngå de områdene hvor ørn hekker.

— Hva hvis en kraftlinje går like ved et ørnerede?

— Hvis det er tilfelle kan vi justere kraftlinjer ut fra slike funn.