Snart låser han døren for helgen. Tjue pasienter har vært innom kontoret til Hogne Sandvik på Morvik legesenter denne fredagen.

Halvparten av dem sto oppført i timeboken, da han begynte på jobb klokken halv åtte. Den andre halvparten fikk akutt legetime i løpet av dagen.

— Det ble fifty-fifty i dag, konkluderer fastlege Sandvik.

Nå har han hengt fra seg den hvite legefrakken, og fulgt ukens siste pasient ut. Sandvik jobber to og en halv dag på legesenteret, og har 750 pasienter på listen. Til felles med de aller fleste andre Åsane-legene har han ikke kapasitet til å ta imot flere.

— Jeg synes det er kritikkverdig at folk i Åsane ikke kan bytte fastlege. Det er ikke slik fastlegeordningen skal fungere. Det må være mulig å bytte, sier Sandvik.

— Hva tror du er årsaken til at ventetiden er lengst i denne bydelen?

— Det er for få leger! Jeg skjønner ikke hvorfor kommunen ikke har opprettet flere hjemler for lengst. Så vidt jeg vet koster det ikke kommunen noe.

Pasientene hans tilhører de heldigere stilte i Åsane. Som regel får de time i løpet av 1-2 uker.

— Ventetid er uttrykk for andre ting enn listelengde eller effektivitet - som for eksempel hvor mange timeavtaler legene setter opp hver dag, sier Sandvik.

— Det viktigste er likevel at folk får hjelp når de trenger det. Må de vente 6-8 dager på en blodtrykktest, er det ikke så farlig.