— Passasjerstrømmen inn og ut av vognene flyter ikke spesielt godt. Det gjør vi at vi bruker lengre tid på holdeplassene, sier driftssjef John Hansen i Fjord1 Partner, som står for bybanekjøringen.

Særlig i rushtiden er dette er et problem. En annen utfordring med dagens dørløsning er at folk ikke vil stå midt i vognene.

— Alt dette sinker Bybanen, sier driftssjef Hansen.

Står heller over

Philip Walker er en av passasjerene som prioriterer å få plass i nærheten av dørene.

— Det hender at jeg velger å stå over en tur for å få bedre plass ved neste avgang. Det er ikke fristende å stå midt i vognen, med trengsel for å komme seg av.

Denne morgenen sitter Walker lett døsig etter en nattevakt. Han skal hjem til Nesttun, og det er god plass om bord. Likevel velger han sete i nærheten av døren.

Flere dører

— Hadde det vært enklere med flere dører i vognene?

— Absolutt. Tanken streifer meg hver gang jeg stiger inn. Hvorfor er det så lang avstand mellom dørene fremme og bak? Jeg tror mange er enige om at en dør eller to til i midtre parti ville ført til en mer avslappet atmosfære i rushtiden.

Skiftarbeideren mener også at forholdene for barn og passasjerer med barnevogner ville blitt langt bedre med flere dører.

— Blir du skjøvet innover i vognen, kan det være et stress å komme seg av i tide, sier han.

Dagens 32 meter lange vogner har fire dører på hver side, to foran og to bak, og en lang midtseksjon uten dører.

Skyss-direktør Oddmund Sylta ser at det kan være utfordrende, men oppfordrer passasjerene til å brukere all plassen i vognen.

— Folk skal kunne komme seg av uansett hvor i vognene de befinner seg, sier han.

Lengre reisetid

Allerede i 2010 fastslo Railconsult i en rapport at dørplasseringene var årsaken til at Bybanen bruker mer enn de tiltenkte 21 minuttene mellom Byparken og Nesttun. Reisetiden er 23–24 minutter, og går ikke ned.

Ifølge administrerende direktør Paul M. Nilsen i Bybanen AS er det i planarbeidet lagt til grunn at reisetiden mellom Byparken og Flesland vil bli 42 minutter. Estimatet om ytterligere seks minutter lengre reisetid er basert på Railconsults rapport og Fjord1 Partners egne erfaringer.

Bybanen AS har bestilt nye vognsett som er ti meter lengre. De skal settes i drift når strekningen mellom Lagunen og Flesland åpner i 2016. Disse vognene får en ekstra dør på hver side i forhold til de gamle vognene.

— Det gir de samme begrensningene som i dag. En bybane med mange mennesker og stor passasjerutskiftning underveis, krever korte avstander mellom dørene, sier driftssjef John Hansen i Fjord1 Partner.

— Det burde ha vært to ekstra dører på hver side av de forlengede vognsettene. Dagens feil må rettes opp, tilføyer han.

Ikke flere dører

Dette har Fjord1 Partner gjort Bybanen AS oppmerksom på. Likevel kommer det ikke flere dører i de nye vognsettene.

— Det er nesten en skam, sier driftssjef Hansen.

Dermed er det lite trolig at det blir enklere å komme seg inn og ut av vognene. Konsekvensen blir at Bybanen vil bruke mer tid enn planlagt til Flesland.

Fjord1 Partners driftssjef har lang erfaring med bybanedrift ute i Europa før han kom til Bergen.

— 90 prosent av vognene i andre byer har flere dører enn her, sier han.

Uenig

— Vi er ikke enig i at mangel på dører er et problem på dagens vogner, sier administrerende direktør Paul M. Nilsen i Bybanen AS.

Han sier at det har vært en grundig dialog med Fjord1 Partner om saken.

— Vi valgte å holde fast ved den opprinnelige løsningen, med en ekstra dør på hver side på de nye vognsettene. To forhold ble avgjørende: Med flere dører ville vi ha mistet en god del sitteplasser, og de klimatiske forholdene i Bergen taler også for å begrense antall dører. Jeg tipper de fleste passasjerene vil ha færrest mulig vindkast og sluddbyger inn i vognene, sier Nilsen.

Det har også spilt inn at Bybanen AS hadde en opsjon med den tyske vognprodusenten Staedler.

— Hvis vi hadde endret spesifikasjonene, måtte vi ha gått en ny forhandlingsrunde som kunne ha forsinket leveransen, sier Nilsen.

Han er skeptisk til regnestykket om seks minutter lengre reisetid til Flesland.

— En slik innsparing anser vi som urealistisk. Da vil det knapt bli tid til åpne dørene, sier Nilsen.