Det sier forsker Erling Roland ved Senter for Atferdsforskning (SAF) ved Universitetet i Stavanger.

— Det er ekstremt enkelt å skylde på skolen, men i de aller fleste tilfeller er det den tunge bagasjen elevene bringer med seg som utløser en reaksjon. Minst fem prosent har en så sterk aggresjon i kroppen at det nesten uansett blir problemer, sier Roland.

- Få går så langt

Han har i flere år arbeidet med atferdsforskning relatert til skolen. Han vil ikke kommentere trusselvideoen mot Erdal ungdomsskole spesielt, men sier at ytterst få går så langt som å true lærere eller medelever.

— Selv om mange kan kjenne på trangen til å gjøre noe, så ligger det sperrer der som stopper dem. Bare en bitte liten andel av de fem prosentene går så langt som å gjennomfører slike ideer, forteller Roland.

Både hjemmeforhold, et barns sårbarhet og andre forhold kan gi atferdsproblemer. Statistisk er det en klar sammenheng mellom forhold i hjemmet og hvordan man møter samfunnet rundt seg. Selv om skolen behandler eleven rettferdig, er det likevel stor sannsynlighet for at det er nettopp her problemene kommer til overflaten.

— Skolen har jo sine regler, og kan ikke godta hva som helst. Da blir det ofte episoder som eleven mener er urettferdig, selv om skolen har gjort ting på en ok måte, forteller atferdsforskeren.

Vanskelig å avverge

Han mener derfor at det blir altfor lettvint å si at skolen i større grad burde avverge uheldige eller farlige situasjoner.

— Hvordan skal man kunne forvente at skolen skal forutse noe som ikke engang eksperter kan forutse, spør Roland.

Han sier at skolen bare i liten grad kan avverge sammenstøt og gnisninger med elever som har store problemer.

— Selvsagt er det kvalitetsforskjell på lærere, og av og til kan eleven reelt være herset med. Men slitasjen med slike elever er stor, og det er meget, meget vanskelig for skolene å unngå sammenstøt. Det skyldes i stor grad at elevene skjevtolker det skolen gjør, og at de ofte vil føle seg urettferdig behandlet uansett, fastslår Roland.

VANSKELIG: Det er meget, meget vanskelig for skolene å unngå sammenstøt, sier at-ferdsforsker Erling Roland. FOTO: HELGE SKODVIN