En ny meningsmåling foretatt av Respons for Aftenposten, viser at 61 prosent av velgerne mener regjeringen håndterte Hardanger-saken dårlig.

Hele 46 % av velgerne mener Stoltenberg og co. generelt er dårlige til å lytte til lokale oppfatninger når de treffer vedtak. Bare 15 % av de spurte gir Regjeringen godkjent.

Målingen som er tatt opp etter striden om kraftmastene i Hardanger, vekker bekymring blant de rødgrønne.

— Disse tallene tar jeg på alvor. De må vi jobbe med å endre fremover, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete.

— Dette er tall jeg lytter til, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap) som legger til at det av og til er nødvendig for regjeringen å gjøre upopulære vedtak.

Fylkesledere bekymret

Aftenposten har også snakket med 15 fylkesledere fra de tre regjeringspartiene. Nær alle gir uttrykk for at de er bekymret for at Hardanger-saken har skapt et varig negativt inntrykk av regjeringspartienes evne til å ta fotfolket med på råd.

— Det går snart mot valg, ikke minst derfor må vi ta på alvor at folk har den oppfatningen. Regjeringen må bli flinkere til å oppsøke grasrota før beslutninger blir tatt. Og departementene hadde hatt godt av å komme seg litt ut i landet de også, sier Ann-Kristin Sørvik (Sp), fylkesleder i Møre og Romsdal.

— Regjeringen må komme seg oftere ut i terrenget. Du når ikke folket ved å sitte i Oslo, sier Ivar Odnes (Sp), fylkesleder i Oppland.

Også i SV er man lite begeistret for at Hardanger-saken har skapt et generelt inntrykk av en distansert regjering.

— Tallene er beklagelige. Regjeringen må gå i seg selv og ha bedre kontakt med dem som berøres av vedtak. Regjeringen har et forbedringspotensial her, sier Rolf Bersås (SV), fylkesleder i Rogaland.

Også blant de rødgrønne ungdommene manes det til forbedringer.

— Tallene må tas veldig på alvor. De er en advarsel til oss rødgrønne om å fremstå mer lyttende og ydmyke, selv i de situasjonene hvor man må skjære igjennom, sier AUF-leder Martin Henriksen.

— Vi må gå veien om bedre partibehandling av store og vanskelige saker som Hardanger, mener han.

Look to Sp

Liv Signe Navarsete tror regjeringen kan lære av Sp når det gjelder lokal involvering.

— Som parti mener jeg Sp har god kontakt med det lokale engasjementet. Vi er et grasrotparti. Men regjeringen må jobbe mer med å få til gode prosesser når nasjonale vedtak får store konsekvenser lokalt. I Hardanger-saken hadde vi i Sp god kontakt med våre partifolk lokalt. Det var vel derfor det har vært mindre bråk i Sp i denne saken, sier Navarsete.

Likevel mener flere av fylkeslederne i Sp at inntrykket av manglende kontakt med grasrota i regjeringen, er et enda større problem for «grasrotpartiet» Sp enn de to andre regjeringspartiene. På Aftenpostens måling er Sps velgere de som er soleklart minst fornøyd med regjeringens evne til å lytte til lokale stemmer. Og ifølge velgerne har Sp kommet nesten like dårlig ut av Hardanger-saken som Ap.

Trenger nytt sjokk

Valgforsker Bernt Aardal mener den generelle misnøyen med regjeringens involvering av lokalsamfunn, i stor grad er preget av Hardanger-saken som hele 61 % av de spurte mener regjeringen har håndtert dårlig. Men professoren legger til:

— Regjeringens generelle popularitet er nå på et lavmål. Det hadde vært enklere å håndtere Hardanger-saken for en regjering som jobbet i medvind, sier Aardal.

Han mener regjeringen nå opplever en selvforsterkende motgang.

— Hvordan kan de bryte ut av den onde spiralen?

— I manges øyne håndterte de finanskrisen på en god måte. Men den lave ledigheten og de lave rentene blir nå nærmest tatt som en selvfølge. Det kan være regjeringen på nytt blir avhengige av et ytre «sjokk», at det skjer noe med den økonomiske situasjonen, for å komme på offensiven, avslutter Aardal.

Ingen rask kur

Heller ikke statsministeren ser noen enkel vei ut av det kladdeføre regjeringen opplever.

— Hva kan du gjøre for at din regjering skal lytte bedre?

— Det finnes ikke noen overfladiske tiltak. Jeg tror på politikkens innhold, sier Stoltenberg.

Hva synes du om regjeringens håndtering av Hardanger-saken?