— Opplysninger vi har innhentet i saken viser at politiets adgangskontroll og sikkerhet ikke har vært så god som den burde ha vært i denne situasjonen, sier Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten.

Morgenen 27. april i fjor styrtet et helikopter fra Fonnafly i Røldal. I helikopteret satt piloten og fire passasjerer. Helikopteret brakk i to og ble ødelagt i sammenstøtet med bakken, men alle i helikopteret kom uskadet fra styrten.

Politiet gikk tidlig ut og sa at de mistenkte piloten for å ha vært påvirket, og det ble tatt promilleprøve av ham samme dag. Det er altså denne blodprøven som ble borte.

I over et år har Spesialenheten for politisaker etterforsket lensmannskontoret for å finne ut om noen der hadde gjort en kriminell handling. Nå konkluderer de med at ingenting tyder på at noen i politiet tok prøven, skriver NRK.

Politimesteren er imidlertid anmodet om å gjennomgå rutiner for oppbevaring av materiale som er sikret for analyse og rutiner for adgangs-og personkontroll ved Odda lensmannskontor.

- Ingen grunnlag for mistanke

Det er under etterforskingen opptatt vitneforklaringer fra tre tjenestepersoner i politiet og fra to sivile personer. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser for å sikre mulige DMA spor og fingeravtrykk. Data fra adgangskontrollsystemet ved Odda lensmannskontor er innhentet, opplyser Spesialenheten.

— Det fremkommer gjennom avhør og kriminaltekniske undersøkelser og analyser eller øvrige innhentede data ingen opplysninger som gir grunnlag for å rette mistanke mot noen tjenesteperson, konkluderer Spesialenheten.

Enheten har som oppgave å etterforske og påtaleavgjøre saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet og påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

- Bør gjennomgå rutinene

Presthus vil ikke gå inn på om det er tegn til at andre har brutt seg inn på lensmannskontoret og fjernet prøven.

— Vi har henlagt saken fra vår siden. Men politiet kan fremdeles straffeforfølge eventuelle gjerningsmenn utenfor politiet, sier Presthus til NRK.

Politiet vil nå få innsyn i Spesiaienhetens saksdokumenter og vil da kunne vurdere om det er personer utenfor politiet som bør strafforfølges i sammenheng med at blodprøven ble borttatt.