• Jeg ønsker en utenrikspolitikk som er mer europeisk og mindre preget av spyttslikkeriet overfor USA som fortsatt rir Arbeiderpartiet utenrikspolitikk.

**Rolf Eriksen

Adjunkt** **(50)

Fra Ap til ukjent parti**

Har stemt Arbeiderpartiet ved hvert eneste stortingsvalg de siste 30 årene. Har bak seg mange år som leder for Møhlenpris velforening og Sportsklubben Djerv.

— Jeg mener Arbeiderparti må være mer ærlige på velferdsstatens problemer. De økonomiske rammene kan være de samme som i dag, men innholdet må spises mye mer mot dem som trenger det.

Eriksen opplever at velferdsstaten er under et voldsomt press. Med Sovjets fall på begynnelsen av 90-tallet, er det ikke samme «behov for» stabile velferdsstater uten sterke innslag av sosial uro i Vest-Europa. Disse kreftene er så sterke at Norge ikke kan stå imot alene. Eriksen mener velferdsstaten bare kan forsvares i et europeisk fellesskap og opplever at Arbeiderpartiet svikter sitt europeiske ansvar.

— Da Sovjetunionen forsvant ble Atlanterhavet mye mer tydelig. Jeg ønsker en utenrikspolitikk som er mer europeisk og mindre preget av spyttslikkeriet overfor USA som fortsatt rir Arbeiderpartiet utenrikspolitikk.