Det er Arne Sortevik, stortingsrepresentant for Frp og medlem av Transportkomiteen, som irriterer seg på denne måten overfor BT.

Arbeidet med planen for ny godshavn for Bergen har den senere tid vist at Flesland mer og mer peker seg ut som det naturlige valget. Av flere grunner: nærhet til hovedveinettet, samlokalisering med Norges nest største flyplass og, som det eneste av de gjenstående alternativene, realistisk mulighet for fremføring av jernbanespor.

Les også: Godset havner på Flesland

Fylkeskommunen skal ikke gjøre endelig vedtak om stedsvalget for ny havn før tidligst mot slutten av 2009. Men uttalelser både fra Bergen kommune, Fylkesmannen i Hordaland og transportnæringen peker entydig mot Flesland.

Ingen planer Arne Sortevik mener at både Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket forlengst burde tatt konsekvensen av dette og startet arbeidet med å utrede en mulig jernbaneforbindelse til Flesland.

– Men på direkte spørsmål til samferdselsminister Liv Signe Navarsete om dette, før jeg til svar at jernbaneverket ikke har arbeidet med planer om jernbanetilknytning til Flesland. Der venter man med å bestemme seg til spørsmålet om hvor havnen skal ligge er avgjort.

Borgerlig samling – Dette er fomlete arbeid både fra etatene og fra Samferdselsdepartementet, og viser at all fokus på jernbaneutvikling ligger på Østlandet, sier Arne Sortevik.

Han viser til regjeringens Soria Moria-erklæring, der det bl.a. står at regjeringen er opptatt av å utvikle havnene som logistikknutepunkt.

Sortevik viser også til full borgerlig samling omkring et forslag som går i samme retning. Det gjelder statsbudsjettet for 2009. Frp, Høyre, KrF og Venstre foreslår at utbygging av «skinnebaserte kollektivtiltak» i og rundt de største byene samordnes med Jernbaneverket. Dette må være en del av arbeidet med å utvikle trafikknutepunkt der flere transportformer kobles sammen. De fire partiene ber regjeringen legge fram sak om dette.

Plass i NTP Fremskrittspartiets konklusjon på dette, sier Sortevik, er at knutepunkt Flesland med kobling av sjø, fly, jernbane og vei må få plass i Nasjonal Transportplan 2010-2019.

Sammen med Høyre og Venstre står Fremskrittspartiet også bak et forslag om se Bybanen i sammenheng med utvikling av nærtrafikk med jernbane i Bergen og omland. Med dobbeltspor gjennom Ulriken og flere kryssingsspor over fjellet vil dette øke Bergensbanens kapasitet både for passasjerer og gods, mener Arne Sortevik.

Hva synes du? Fomler regjeringen?

UNDERGANG: Med biler og tog i tunneler under rullebanene kan Flesland håndtere gods til lands, til vanns og i luften. Skissen er laget av NCC for styret i Fana stein og gjenvinning, som eier de aktuelle arealene. <a target="_blank" href="http://images.bt.no/btno/multimedia/archive/00546/flesland_fullformat_546405a.jpg"><b>Klikk her for å se hele skissen i større format</b></a>.
NCC