• Jeg var syk og sengeliggende. Legene kom på døren og ville inn. Vi følte oss rett og slett truet, og ringte politiet.

Slik beskriver Kristinas far, Oddmund Hjartåker, sin opplevelse av situasjonen klokken 20.10 om kvelden onsdag 1. februar i år. Legene som kom på døren denne kvelden var viseadministrerende direktør ved Haukeland sykehus, Stener Kvinnsland, to behandlende leger og sykehusets sikkerhetssjef, Arvid Eik.

— Ville ikke vente

Hjartåker forteller at han på dette tidspunktet motvillig var innforstått med at behandlingen av Kristina ville bli avsluttet søndagen etter. Han lå til sengs, og det var kameratene hans, Christer Kvinge og Rune Hellesund som avviste legene i døren.

— Hva ville sykehusets folk snakke med deg om?

— Først ville de ikke si det, men etter en stund forsto vi at de ville fremskynde avslutningen av behandlingen, og ikke vente til søndagen, sier Oddmund Hjartåker.

Kvinge og Hellesund sa at Hjartåker var syk, og avviste de fire fra Haukeland i døren. De forteller at de fort opplevde situasjonen som ubehagelig og truende.

Biskop Hagesæther fikk partene i dialog, men dialogen ble ikke slik Hjartåker hadde forestilt seg.

— Jeg opplevde sykehuset som truende. De hadde Kristina, og de hadde makten. Det var slik at jeg enten måtte få forståelse for at behandlingen av Kristina skulle avsluttes, eller så ville de avslutte like vel, uten at jeg fikk være til stede, sier Hjartåker.

Følt avmakt

Han forteller om et møte mellom Kristinas besteforeldre og Kvinnsland som gikk svært dårlig.

— Etter det møtet truet Kvinnsland med å stenge familien ute fra sykehuset, sier Hjartåker. Kvinnsland la igjen meldingen om dette på Hjartåkers telefonsvarer.

— Vi kan bli nødt til å forhindre dem fra å møte på sykehuset. Dette er svært alvorlig Oddmund, sier Kvinnsland der.

— Jeg har gjennom hele prosessen følt en veldig avmakt. Da legene sto på døren følte vi det så truende at Christer måtte ringe politiet. Like etter ble vi redde for at det ville få konsekvenser for Kristina om politiet kom. Vi ringte derfor og ba dem om ikke å komme, forteller Hjartåker.

Politiet kom likevel, og delegasjonen fra Haukeland forlot åstedet uten å få snakke med Hjartåker.

Hendelsen ble politianmeldt, men er nå henlagt som intet straffbart forhold.

Vil ha oppmerksomhet

Advokat Tor Lars Onarheim, som er en venn av Oddmund Hjartåker, reagerer på at anmeldelsen er henlagt uten at politiet har snakket med dem som var i huset da dette skjedde. Han opplyser at henleggelsen er påklaget.

— Hvorfor tar du opp dette nå, Hjartåker?

— Det viktigste er at dette aldri må skje igjen, og at andre ikke må oppleve det vi har vært utsatt for. Jeg ønsker derfor å få oppmerksomhet rundt forslaget om en uavhengig kommisjon som kan gå inn og vurdere en slik sak på fritt grunnlag, og da er det viktig at de gjør sine egne undersøkelser fra grunnen av. Hadde det vært mulig ville jeg ha koblet inn en slik instans tidlig i prosessen, sier Hjartåker.

— Hvordan har du det ellers nå?

  • Kristina er død, og jeg må prøve å omstille meg til at det er skjedd, og at det var riktig. Ellers er det ikke mulig å komme videre. Likevel kommer jeg stadig tilbake til hvordan dette skjedde, og hvor maktesløs jeg har vært. Det er tungt å ta det opp igjen, men som sagt, det viktigste nå er at dette aldri må skje igjen.
SAMLET TIL NYHETENE: I går kveld fortalte TV 2 om anmeldelsen av Haukeland-toppenes hjemmebesøk hos Hjartåker. Venner og familie var samlet i stuen for å se tv. Fra venstre Oddmund Hjartåker, Kristinas lillesøster, Mari Eliseog Vidar Berg Hansen. FOTO: JAN M. LILLEBØ