— Jeg følte meg litt fortapt etter doktorgraden. Det var relativt enkelt å få stipendiatstilling, men å få fortsette på fakultetet etterpå er vanskelig, sier Haug.

Sivakami Haug har en såkalt post-doc stilling ved odontologisk fakultet på Universitetet i Bergen. Den stillingen fikk hun etter at hun ble ferdig med doktorgraden i 2003. Hun syntes det var for få valgmuligheter etter at hun ble ferdig med sin doktorgrad i en alder av 35 år.

— Man får skryt for arbeidet sitt, men noen videre fremtid som forsker er uviss, sier Haug. Stillingen hun nå har skal vare i tre år, og hun må vente til noen slutter eller at de oppretter nye stillinger for å få en fast plass ved fakultetet.

Bare én stilling

Sivakami Haug, som opprinnelig er fra Singapore, ønsker nå en permanent stilling ved odontologisk institutt, siden post-doc stillingen tar slutt en gang neste år.

— Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når den avsluttes, jeg vil jo fortsette på universitetet, sier hun.

Selv mener hun at årsaken til den relativt høye gjennomsnittsalderen ved odontologisk fakultet er at mange velger å arbeide som tannlege en stund før de begynner på doktorgraden.

Da hun var ferdig med sin doktorgrad, var det én stilling som ble lyst ut, og det var post-doc stillingen hun nå har.

Kan øke rekrutteringen

Haug tror universitetet kunne opprettet flere stillinger som den hun har, og at mulighetene for å fortsette burde vært bedre.

— Da kunne de fått til en bedre rekruttering, sier hun.

Om hun ikke får fast stilling, må hun og mannen vurdere om familien skal flytte et annet sted.

— Jeg vil jo gjerne bli her i Bergen, jeg føler meg hjemme her nå, sier hun.

Odontologisk fakultet var det fakultetet med den eldste snittalderen blant professorene på hele 58 år.

Høvik, Tor