For kort tid siden gikk brannalarmen på Flaktveit. Alarmen kom fra garasjeanlegget under Ulvedalen Torg, og en massiv utrykning ble umiddelbart igangsatt. To legebiler og like mange brannbiler rykket i all hast ut.

Da mannskapene kom til stedet, viste det seg at pøbler hadde stukket hendene innenfor garasjeporten, og sprayet vilt med brannslukningsapparatet som henger på veggen. Denne hadde direkte alarmtilkobling, og brannvesenet ble dermed tilkalt.

Farlig

I garasjen var biler og campingbiler tilstøvet av slukkepulver, og et antall brannmenn og politi brukte mye tid før de kunne forlate stedet.

– Fryktelig unødvendig, og jeg tror ikke de som gjør slikt, tenker over konsekvensene av det de gjør. Når slike alarmer går, er vi nødt til å rykke ut, og vi er nødt til å ta oss fram til det aktuelle stedet, selv om alarmen gjerne går et annet sted. Det betyr at vi i verste fall blir tvunget til å sette viktige utrykninger på vent, forteller brannmester i Åsane, Jan Haugland til Åsane Tidende .

– Betyr det at liv og helse i verste settes i fare av disse pøbelstrekene?

– Ja, om vi blir forsinket til viktige oppdrag, kan det bli konsekvensen, sier han.

Koster tusener

Brannmesteren forteller videre at det titt og ofte går alarmer som har sin årsak i pøbelstreker.

– Ja, det skjer med jevne mellomrom. Det oppleves jo som meningsløst. En utrykning som den til Ulvedalen Torg, som tar et par timer, koster rundt ti tusen kroner. I tillegg kommer oppryddingen etter hærverket, forsikringssaker og så videre. Jeg tror ikke pøblene tenker så mye på kostnadene ved det hele, sier han.

Han understreker imidlertid at det verste er sløsingen med mannskapenes tid, som plutselig kan bli livsviktig et annet sted.

Skole i flammer?

Mens Åsane Tidende prater med brannmesteren på telefonen, blir han avbrutt av at alarmen går. Vi får beskjed om at alarmen har gått på Breimyra skole. Vi hopper i bilen.

Vel framme på Breimyra Skole finner vi alle elevene ute på skoleplassen. De danser og jubler i sommervarmen. Noen brann er det ikke å se noe sted.

Politi og brannvesen kommer etter hvert til, men blir raskt informert av skolens ansatte at alarmen ble satt i gang av noen elever. Inne i skolebygget har nemlig noen trykket inn glasset på en brannalarm-knapp. Nok en gang har altså brannvesenet rykket ut uten grunn.

– Også denne utrykningen kostet flere tusen kroner, opplyser brannmesteren, før han forlater skolen

Andreas Isaksen
Magne Fonn Hafskor
Andreas Isaksen