• Folk flest vil merke at politiet streiker, sier Kjetil Rekdal.

Politimannen er streikeleder i Unio Stat i Hordaland. Han leder 56 streikende politifolk, i tillegg til 320 andre i Hordaland, blant annet fra høyskoler og universitetet.

Koker på telefonen

— Hvordan vil vi merke politistreiken?

— Det blir ingen trafikkovervåkning fra Utrykningspolitiet, sier Rekdal.

— Betyr det at det er fritt frem på veiene?

— Politimannskap som ikke er tatt ut i streik, vil jo kunne foreta trafikkontroller. Men UP er altså tatt ut. Deres hovedoppgave er å overvåke bilistene, sier Rekdal.

Det er heller ikke vits i å ringe Bergen sentrum politistasjon på 55 55 66 00. Telefonen blir ikke besvart. Alle henvendelser går nå til politiets operasjonssentral. Trenger du hjelp, ring 02800 og vent på svar.

— Det er stor pågang her. Vi må ta alle telefoner, får bt.no opplyst på operasjonssentralen.

Fangetransport

Rekdal forteller at Exit-gruppen ved Hordaland politidistrikt også tatt ut i streik. Det blir ikke fokus på menneskehandel og ulovlig sex-kjøp, så lenge streiken pågår.

Også mannskapene som arbeider mot omreisende tyver (mobile vinningskriminelle) er i streik.

Det samme er fire personer som koordinerer arrest- og fremstillingsenheten. Dermed kan transporten av straffedømte og siktede i straffesaker bli redusert.

De som driver intern opplæring i Hordaland politidistrikt streiker også. Samt dem som er hovedveileder for politistudenter.

Bekymret

Rekdal er uenig med politimesteren i at publikum ikke vil merke streiken i første omgang og at den ikke vil gi direkte konsekvenser for politidistriktets innbyggere.

— Det blir jo konsekvenser også på kort sikt. På lengre sikt risikerer man å ikke få kvalifisert arbeidskraft til politiet og andre etater, når industrien får bedre lønnsoppgjør, sier Rekdal.

— Lønn er et virkemiddel for å tiltrekke flinke folk. De arbeider bedre og mer effektivt. Regjeringen har ansvaret for at vi er havnet i konflikt. Den må sørge for at konflikten løses. Det gjøres med et betraktelig bedre tilbud enn det som er fremlagt, legger han til.