Han forsker blant annet på detaljhandel og kjøpesenterutvikling, og vet en del om hvordan vi forbrukere ter oss.

— Folk i bydelene søker til sentrene hvor det er lettest å finne gratis parkering og kortest vei hjem, sier Hageberg.

At julehandelen gir en ekstra trafikkøkning som slår spesielt hardt ut ved Lagunen, er velkjent. Spørsmålet er i hvilken grad dette kan skremme folk bort fra senteret. Det skal en del til, tror Hageberg.

— Folks vaner endrer seg ikke noe særlig. Men det vi observerer er at folk handler og reagerer i forhold til opplevelsen de har av tilgjengeligheten. De velger det alternativet som er enklere, sier Hageberg. For selv bergenske vanedyr er bevisste forbrukere, sier han.

— Vi er nokså troløse i forhold til disse sentrene, det er pris og tilgjengelighet som blir avgjørende for hvor vi handler.