Bydelsstyrelederne er samstemt skeptisk til at byrådets spareplan lar seg gjennomføre. Uansett vil spareplanen ramme tjenestetilbudet for de svakeste.

— Her er ikke flere steiner å løfte på. Dette må gå ut over tjenestetilbudet, sier Bente Krokeide (A) i Laksevåg.

— Skal vi kutte mer nå, får finansbyråd Trond Tystad si hva vi skal ta. Smertegrensen er nådd, sier Erling Mjelde (A) i Arna.

108 millioner

Samlet ønsker byrådet å spare 108 millioner. Eneste mulighet bydelspolitikerne gis til å skjerme tjenestene, er å spare på andre måter. Det kan gjøres ved å vente med å ta i bruk nybygde sykehjem eller barnehager, eller ved skyve planer frem i tid. Men disse tiltakene vil bare dempe smertene.

Trygve Birkeland ser få andre muligheter for Ytrebygda enn å gå løs på tjenestetilbudet, dersom bystyret vedtar forslaget fra byrådet. Det blir dramatisk, understreker han.

— Fire prosents kutt innenfor tilbudet til eldre og pleietrengende vil føre til at folk dør, sier han og legger til:

— I skolesektoren er vi nødt til å kutte rammetimetallet.

- Urealistisk

Alt som ikke er lovpålagte tjenester står i fare, påpeker Hilde Onarheim (H) i Fana.

— Dette handler om at skoleelevene vil bli sittende uten undervisning når læreren blir syk. Skolene vil ikke ha penger til vikar, sier Onarheim.

Onarheim karakteriserer kuttplanen som «veldig urealistisk».

Flere bydeler sliter allerede med å få årets budsjett i balanse. Byrådets spareplan kommer så i tillegg.

I Åsane ser underskuddet ut til å bli 13 millioner i år, viser en ny prognose. Med et krav om fire prosent kutt på toppen, er bydelsstyreleder Arvid Blommedal (Frp) rede til å kaste kortene.

— Nå er vi i ferd med å komme i en situasjon der vi må settes under administrasjon. Slik jeg ser det er situasjonen langt verre enn i fjor, sier Blommedal.

Må si opp lærere

— Jeg begriper ikke hvordan vi skal klare å kutte budsjettet vårt så mye. Planene for neste skoleår er for lengst lagt, og vi er bundet på hender og føtter, sier rektor ved Kringlebotn skole, Nora Stegane.

Kollega Anne Sofie Thue ved Haukeland skole sier at det ikke er mulig å spare fire prosent uten å si opp lærere.

— Det nye skoleåret begynner om to måneder og hele løpet er lagt og lærerne ansatt, sier Thue. Hun påpeker at skolene det siste året har effektivisert ved at lærerne underviser en time mer i uken.

OPPRØRT: Trygve Birkeland.