Kommunen innførte tirsdag kokepåbud i store deler av Bergen vest. Bakgrunnen er vannmangel og at den gamle drikkevannskilden Storavatnet må tas i bruk. Vannet herfra blir ikke renset for parasitter.

Bergen kommune har hittil avvist krav om å gi innbyggerne rabatt på vanngebyret. Dette bør de revurdere, mener Forbrukerrådet.

— Når folk må koke vannet av helsemessige årsaker, betyr det at de har krav på prisavslag, sier seniorrådgiver Anne Råheim i Forbrukerrådet i Bergen.

Inntil 20 prosent

I tilsvarende saker har berørte innbyggere fått 15-20 prosent rabatt på vanngebyret. For en vanlig familebolig innebærer det én krone dagen i avslag.

— Avslaget skal avspeile kostnadene ved å koke vannet og ulempene det fører med seg, sier Råheim.

Forbrukerrådet tilbyr ferdige klagebrev som folk kan bruke, men håper det ikke blir nødvendig å sende slike brev denne gangen.

— Det burde være unødvendig at hver enkelt innbygger skal klage til kommunen. Det naturlige er at kommunen selv reduserer gebyret til alle som blir rammet, sier Råheim.

Viser til egen regler

Senioringeniør Martin Opdal i Vann- og avløpsetaten sier at det ikke er planlagt noen rabatt denne gangen.

— Bakgrunnen er sanitærreglementet for Bergen kommune. Der står det at når det er vannmangel, kan vi gjennomføre innskrenkninger i vanntilførselen, uten at det gir abonnenten krav på reduksjon i vanngebyret, sier han.

Dokumentet er vedtatt av bystyret.

Bør kommunen gi rabatt? Si din mening i feltet under!