Det er lunsjtid men likevel nær fullt på lesesal 10. Jusstudentene leser. Det har de alltid gjort, men neppe like mye som nå.

Sammenliknet med jusstudenten i 1999, leverer jusstudenten anno 2005 over 30 prosent mer. Ikke ved noen andre fakulteter har økningen i studiepoengproduksjonen vært høyere.

— Det stilles helt andre krav til studentene nå enn før, bekrefter prodekanus for utdanning ved juridisk fakultet, Asbjørn Strandbakken.

— Folk får sjokk når de begynner. De som vil studere hos oss kan bare avbestille høstferien. Alpeturen i vinterferien henger også i en tynn tråd, skal de klare seg gjennom studiene.

Åtte eksamener

Kirsten Wøien Gilhuus (21) er på sitt andre år i det femårige jusstudiet. Det er under to uker siden hun hadde eksamen, og nå har hun tre uker til sin neste.

Studiehverdagen hennes er milevis fra det mange forbinder med universitetet, med forelesninger, eventuelle frivillige kollokvier og så eksamen. Kanskje en i året, slik det fremdeles er på juss i Oslo.

Gilhuus og hennes medstudenter har fire karaktergivende eksamener i året, i tillegg til fire hjemmeeksamener.

De må også delta på det Gilhuus beskriver som «tvungne kollokviegrupper»: Hver torsdag får studentene utlevert en oppgave som de må besvare til mandag. Så får de utlevert en av de andre kollokviedeltakernes oppgave, som de skal kommentere innen klokken 16.

Harde bud

Har du mer enn 25 prosent fravær, får du ikke ta eksamen. Fraværet blir praktisert knallhardt, der sykdom ikke blir regnet som gyldig fraværsgrunn.

— Du kan nesten ikke bli syk og være borte, sier Gilhuus.

Som de fleste andre studenter jobber hun ved siden av studiene. Gilhuus er støttekontakt.

— Det passer aldri å jobbe, ler hun.

— Men jeg tror det er sunnere enn å sitte her og studere 24 timer i døgnet.

— Og når får du tid til drikking og moro?

— Det blir kanskje ut torsdag, og så ta det igjen søndagen.