Klokka 06.30 måndag morgon passerte den fyste bilen gjennom Snauhaugentunnelen i Tokagjelet på meir enn ein månad.

Det 300 kubikkmeter store steinpartiet som knuste tunnelmunningen søndag 15. september, har medført ein krevjande ryddejobb. Fleire har vore utolmodige, og meint Statens vegvesen jobba for treigt.

— Svært fornøgde

Men måndag var alt gløymt.

— Folk har ringt inn og sagt at dei var svært fornøgde. Det skjer ikkje ofte, seier vaktoperatør Eli Solberg hos Vegtrafikksentralen.

Det er uvisst kor mange bilar som hadde passert då morgonens andre kolonne hadde passert ved syvtida måndag.

— Men alle som møtte opp har kome seg gjennom, seier seksjonsleiar i Statens vegvesen, Lars Øyre.

Har du bilder frå Tokagjelet måndag? Send MMS til 2211 eller e-post til 2211@bt.no.

Gjentek suksessen i kveld

Måndag kveld startar kveldens dagens andre runde. Klokka 18 startar følgjebilen på toppen av Tokagjelet, køyrer ned og tek med seg bilar opp att.

Seansen, som tek mellom ti og femten minutt, vert gjenteken klokka 18.30.

Etter nokre dagar vil opningstidene verte utvida, men det er for tidleg å seia no kva dato dette vert, ifølgje ei pressemelding frå Statens vegvesen.

Ifølgje Vegvesenets byggjeleiar vil rydde- og reparasjonsarbeida i Tokagjelet kosta rundt fire millionar kroner.

Vegen gjennom Tokagjelet og over Kvamskogen har ein gjennomsnittstrafikk på rundt 2400 bilar i døgnet.