Arbeiderpartiet og regjeringen har vært initiativtakerne bak den såkalte arbeidslinjen, som har som mål å «motivere arbeidstakere og stønadsmottakere til å søke seg mot arbeid fremfor trygd».

Nå viser tallene fra NAV at utviklingen går i motsatt retning.

— Vi ønsker å holde et høyt tiltaksnivå for å få flest mulig ut i arbeid. Det at mulighetene for yrkeshemmede blir forverret er meget negativt, og det er bekymringsfullt hvis det er slik at krisen gjør det vanskeligere for yrkeshemmede å komme inn i arbeidslivet, sier Ap-politikeren Per Rune Henriksen.

Han sitter i sosial- og arbeidskomiteen på Stortinget, og er opptatt av å se yrkeshemmedes arbeidslivsdeltakelse i et langtidsperspektiv.

— Vi har ikke råd til å gå glipp av arbeidskapasiteten som yrkeshemmede representerer. Bedrifter som vegrer seg for å ta inn ansatte som krever litt mer ressurser, tenker kortsiktig, sier Henriksen.

Han forteller at de tar den negative utviklingen alvorlig.

— Vi har sagt at vi vil følge arbeidslivet med argusøyne fremover, og dette er en av de problemstillingene som blir høyt prioritert, sier politikeren.