• Vi følger det lovverket som politikerne har gitt oss, sier direktør Remi Strand ved Kontoret for voldsoffererstatning.

Strand verken kan eller vil uttale seg om den aktuelle saken BT tar opp, men sier:

— Vi har et eget lovverk å gå ut fra, og er ikke bundet av en avgjørelse fra domstolen, sier Strand.

— Ville det ikke være naturlig å følge resultatet domstolen kom til?

— Vi er satt til å håndheve det regelverket som foreligger, og gjør det etter beste evne. Det viktigste for oss er å behandle folk likt, sier direktøren.

Han viser også til at personer som er tilkjent erstatning i straffesaker, har rett på fri hjelp fra namsmannen.

— På den måten kan de kreve inn det de ikke får hos oss, sier Strand.

I år ventes det at antallet saker kommer oppunder 2900. Det er en økning på over 1000 bare på to-tre år.

Gjennomsnittlig bruker kontoret 80 dager på å behandle en sak. Hvorfor det har tatt ti måneder i Berthelsens tilfelle, kan Strand ikke svar på.

— Vi jobber aktivt for å behandle sakene så raskt som mulig, men kontoret er i dag ikke bemannet for en så stor saksøking som vi har hatt, sier Strand.

I år ventes det at kontoret, som ble etablert i fjor høst, vil betale ut rundt 75 millioner kroner.