• Vi følger spesielle rutiner overfor pasienter som kommer inn med hodeskader. Det ser ut som disse rutinene er fulgt i dette tilfellet.

Det sier overlege Torbjørn Hiis Bergh til Bergens Tidende.

Fordi han ikke er fritatt fra taushetsplikten kan han ikke kommentere Daniel Korneliussens sykehistorie konkret.

Hodeskader blir vanligvis definert etter fire alvorlighetsgrader, minimal, lett moderat og alvorlig Hiis Bergh understreker at det generelt kan være vanskelig å vurdere hvor omfattende hodeskadene er i enkelte tilfeller.

— Burde ikke pasienten vært sendt til røntgenundersøkelse ?

— Det kan jeg ikke svare på uten å gi taushetsbelagte opplysninger fra journalen.

Hiis Bergh opplyser at da Daniel ble undersøkt ved Bergen legevakt, var det leger som ikke er fast ansatt der som undersøkte ham.

Han opplyser videre at det i undersøkelsen alltid blir gjort nevrologiske tester. Dessuten vurderer legen om pasienten bør observeres på sykehus eller sendes hjem for observasjon.

— Dersom pasienten har sterkt hodepine, brekninger, blødninger, nedsatt bevissthet og er forvirret, kan det være symptomer på alvorlig hodeskader. Da er det nødvendig med sykehusbehandling, opplyser Hiis Bergh.