I dag har staten ved Statssekretær Lisbeth Rugtvedt (SV) møte med Phillip Rygg og Bergen kommune for å diskutere fremtiden tildøveskolen på Hunstad.

Representanter for skolen møtte mannsterke opp for å demonstrere sitt engasjement.

Tidligere i år kom kunnskapsminister Kristin Halvorsen med nyheten om at det er definitivt slutt for Hunstad skole i Bergen da hun la frem stortingsmeldingen om Læring og felleskap.

— Bekymret

— Det føles som D-dag for døveskolen, sier Kenneth Neteland, styremedlem i Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede.

Alle statlige spesialtilbud for hørselshemmete skal samles i Trondheim, i Bergen må kommunen skaffe en løsning.

Representanter for skolen har vært bekymret over at kommunen ikke skulle klare ålevere et like godt tilbud som staten har gjort. Det koster tre ganger mer meddenne type skoletilbud enn ordinær skoledrift.

— Vi er veldig usikre på kommuneøkonomien i forhold til den langsiktigheten det er i statens eie iforhold til finansiering. Vi er reddefor sviktende og varierende kommuneøkonomi kan gå utover denne typeskoledrift, og redusere tilbudet, sier Kenneth Neteland.

— Vi håper at staten kan kompansere Bergen kommune slik at vikan opprettholde et minst like godt tilbud som vi har i dag, fortsetter Neteland.

- Ikke drive med lureri

Det ble et kort møte med med Statssekretær Lisbeth Rugtvedt pågaten før hun gikk inn i møtet med Bergen kommune. Nå må dere være smarte og ikke drive med lureri, var rådene fra demonstrantene.

Neteland tok seg tid å forklare hvilke punkter de mente måtte møtes for at en god og trygg avtale skulle komme i havn, og sikre kvaliteten på skoledriften.

— Vi har med oss et tilbud til Bergen kommune som går veldig langt i den retningen du skisserer, vi er veldig enige, fortalte Statssekretær Lisbeth Rugtvedt etter å ha lyttet til Neteland og de fremmøtte.

— Nå er jeg spent på å høre Bergen kommunes reaksjon på tilbudet vårt, avluttet Rugtvedt før hun gikk i møte.

Neteland var positiv etter det korte møtet på gaten.

— Jeghar en god følelse på at hun strekker seg langt, jeg ga henne noen gode råd påveien om å vise klokhet og storhet. Hver gang de skal spare og være lure, sågår det ut av elevene, forteller han.

— Jegså at hun var litt rød i øynene, og håper det betyr at hun tenker på barna ogoss, for å si det sånn, avslutter Neteland.

Synspunkter? Si din mening her.

Mange var kommet for å vise politikerene sitt engasjement for sikring av godt skoletilbud på Hunstad.
Ronald E. Hole
Statssekretær Lisbeth Rugtvedt (SV) møtte sterkt engasjement utenfor rådhuset i dag.
Ronald E. Hole