— Vi ser at det ikke er samsvar mellom ressurser og oppgaver. Fulle fengsler skaper økt risiko for vold og voldstrusler, sier prosjektleder for undersøkelsen, Anne Noddeland.

Arbeidstilsynet har undersøkt forholdene til 350 ansatte i fire av kriminalomsorgens seks regioner.

Undersøkelsen viser at ansatte ofte må utføre arbeidsoppgaver alene på grunn av lav bemanning, og at det gir en følelse av utrygghet og utilstrekkelighet.

— Vi vet at dette er belastninger som kan gi helseskadelige virkninger hvis de varer over lengre tid. Dersom kriminalomsorgen ikke gjør noe med dette, kan flere bli utstøtt fra arbeidslivet i denne sektoren, sier Noddeland.

Kriminalomsorgen har signalisert at de vil følge opp rapportene fra Arbeidstilsynet.