— Vi har bodd her i fem år, og aldri opplevd at det har kommet steiner ned. Men det er klart at det er en bratt skråning. Det er jo derfor det er bygget en rasvoll rett bak husene, sier han og peker på den tre-fire meter høye vollen som går på skrå bak husrekken.

Var skeptisk

Rekkehusene i Øvre Kirkebirkeland ble bygget i 1999-2000. Frotveit, konen og tre unger flyttet inn for fem år siden. Han medgir at de var litt skeptiske da de kom på visning.

— Vi så jo rasvollen og spurte oss om det var fordi det var gått ras her. Men nå føler vi oss trygge her. Dersom det kommer steiner ned, vil de bli fanget opp av vollen, sier 42-åringen mens han studerer rasrapporten.

Blandede følelser

Han har blandede følelser til at kommunen går såpass kraftig ut.

— Det er litt både og. Fint at de vil kartlegge farene, men hvis jeg skulle solgt huset mitt om en måned ville det blitt en dårlig deal, for å si det sånn. Hatlestad-raset ligger jo på minnet til folk, og en sånn rapport vil få konsekvenser for boligprisene.

I de nye boligområdene vest for Birkelandsfjellet er det «relativt høy» sannsynlighet for steinsprang, konkluderer NGU i rapporten. Lenger nede, i Birkelandsbotn, anbefales geologiske undersøkelser ved et bolighus under oppføring. Der har gravearbeider i en løsmasseskråning plassert huset helt på kanten.

Tor Høvik