— Vi føler oss lurt av selskapet, som dreg seg unna ansvaret. Derfor går vi til regresskrav mot If, seier rådmann Odd Henry Dahle i Sveio kommune.

— Vi ville ikkje sitja og sjå på at ein av våre tidlegare arbeidstakarar ikkje får ei erstatning vi meiner ho har krav på. Det hadde vore for kynisk, seier Dahle.

— Yrkesskadeerstatningssaker har verre kår no enn då trygdekontora handsama dei, meiner rådmann Odd Henry Dahle.