• Jeg føler meg hengt ut som kjeltring, men har ingenting å skjule.

Det sier Ove-Henning Bjørsvik, som er medeier i Accurate Eiendom AS. Selskapet eier bygget på Ny-Paradis, der en asylsøker ble drept tirsdag.

Accurate Eiendom AS, leier ut bygget til Lopex Mottak som driver asylmottaket. Onsdag skrev BT at Bjørsviks selskap har kranglet med Bergen kommune i årevis om bygget.

— Svært ubehagelig

Kommunen mener huset er bygget ulovlig om. Ombyggingen fant sted uten at det ble søkt om tillatelse på forhånd.

— Denne saken er svært ubehagelig for meg, og jeg har behov for å fortelle hvordan vi opplever den, sier Bjørsvik.

Han forteller at huset ble kjøpt i 2006.

— Vi bygget om huset til fire boenheter, ettersom vi fikk signaler om at det skulle gå greit i kommunen. Men dette viste seg at det ikke gikk så greit likevel, og det må vi ta ansvar for, sier han.

— Men dere bygget ut før dere søkte?

— Vi har søkt og fått godkjent fasadeendringer og omgjøring av arealene til bolig. Men, ja, vi har også gjort ting vi ikke har fått godkjent. Det har vi innrømmet og aldri lagt skjul på. Og vi ønsker å ordne opp i dette forholdet. Det er viktig å poengtere at bygget er regulert som enebolig. Det betyr at vi har lov å leie det ut til boligformål, svarer Bjørsvik.

- Vi tok bort en trapp

Kommunen har krevd at boligen, som består av fire boenheter, blir tilbakeført til den opprinnelige planløsningen.

— Vi tok bort en trapp mellom kjelleren og første etasje, i tillegg til at det ikke er åpent mellom leilighetene i kjelleretasjen. Vi mener at om vi gjør dette, oppfyller vi kravene om å tilbakeføre huset til en boenhet, sier Bjørsvik.

— Dette synes ikke kommunen er tilstrekkelig. Slik vi forstår dem, mener de at vi skal sette huset tilbake til slik det var før vi utførte de tiltak som de har godkjent tidligere. Slik vi ser det, er det ikke hjemmel for å kreve det. Vi har derfor bedt om å få komme i dialog for å finne en løsning, men dette er blitt avvist, og derfor er saken gått videre til neste instans, sier Bjørsvik.

— For meg er det viktig å understreke at bygget er regulert for bolig. Vi ønsket å få kommunen med på befaring slik at vi kan finne en løsning, og se hvordan vi praktisk kan gjøre dette, men har ikke lyktes med det, legger han til.

- Ingen kommentar

Selskapet hans har klaget kommunens vedtak inn for Fylkesmannen, som har gitt det oppsettende virkning. Det betyr at kommunens krav om tilbakeføring settes på is inntil Fylkesmannen har avgjort klagen.

Fylkesmannen opplyser at saken fortsatt er til behandling i Bergen kommune.

Øystein Andersen er seksjonsleder for tilsyn i byggesaksavdelingen i Bergen kommune.

— Saken er hos Fylkesmannen, og utover det har jeg ingen kommentar.

HUSEIER: Ove-Henning Bjørsvik er en av eierne av huset i Ny-Paradis, der en asylsøker ble knivdrept tirsdag. I kjølvannet av tragedien er det kommet for dagen at huseieren ligger i en byggesakskonflikt med Bergen kommune.