• Vi kan flombelyse hele Bergen, men det er på tide å problematisere menns ansvar for å endre forestillinger om kjønn, makt og seksualitet, mener kjønnsforsker.

EIRIN EIKEFJORD

— Hvordan hadde folk reagert om politiet ba menn om å holde seg hjemme?

Tankeeksperimentet kommer fra Ellen Hagen, kjønnsforsker ved Universitetet i Bergen og kvinnepolitisk leder i Hordaland SV.

— Ved å snu på flisa kommer det frem et sørgelig poeng: Kvinner bærer ansvaret for menns handlinger, sier Hagen.

- Se på menn som gruppe

— Hvorfor problematiserer man ikke menn som gruppe? Poenget er ikke å redusere alle menn til voldsutøvere, men å problematisere hvorfor det er rom for vold i vår kulturelle forståelse av maskulinitet, sier Jill M. Loga, dr.polit. og forsker ved Rokkansenteret i Bergen.

I etterkant av voldtektsepisodene i Oslo i vår gransket politiet asylregistre. Leder i voldtektsutvalget, Rita Sletner, kontaktet hovedstadens imamer. I NRK Standpunkts påfølgende debatt var hypotesen «er det kvinnene som er blitt mer uforsiktige, eller er det politiet som ikke gjør jobben sin?».

Loga reagerer på at det tilsynelatende er greit å generalisere når det gjelder religion og etnisitet, mens det synes tabu i kjønnsspørsmål.

— Den vestlige kritikken mot islam handler om det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret, patriarkalsk makt og voldsbruk. En naturlig kobling vil da være å problematisere forholdet mellom vold og maskulinitet, sier hun.

Noe i mannligheten selv

Ellen Hagen mener menn som gruppe ikke finnes. De får lov til å være individer, mens kvinner som gruppe er potensielle ofre som må reguleres.

— Det bør ikke handle om gatelys og kontroll, men om å bringe menn som gruppe frem i lyset, sier hun.

Hun får støtte fra den svenske forfatteren Stephan Mendel-Enk. I sin bok «Med uppenbar känsla för stil» fremstiller han volden i samfunnet som et resultat av det bildet av mannlighet som unge gutter vokser opp med.

— Det på tide å spørre om det kan være noe i mannligheten selv som er årsak til voldsbruken, sier han.

Menn sto bak over 90 prosent av alle tilfeller av voldskriminalitet i Norge i 2006. Av de 722 som ble dømt for seksualkriminalitet var 709 menn.

— Alle andre forsøk på generaliserende utsagn faller til marken når vi ser den enorme andelen voldslovbrudd som gruppen menn bidrar med, sier han.

- Avmakt, ikke kåthet

— Tendensen til å behandle kvinner på en nedverdigende måte har helt klart en sammenheng med vold og voldtekter. Samfunn med større grad av likestilling har også mindre vold mot kvinner, sier Ragnar Kværness, psykolog ved stiftelsen «Alternativ til vold».

Kværness mener det er essensielt å stille spørsmål ved den gammeldagse maskuliniteten og toleransegrensen overfor seksuell trakassering i skolen. Mye av jobben er å mektiggjøre menn på andre områder enn ved å bruke vold.

— Samme hvem overgriperen er, kan jeg helt kategorisk stadfeste at det ikke handler om overkåte menn. Avmakt er et sentralt begrep, og voldtekt er en måte å demonstrere makt på, sier psykologen.