• Det aller beste hadde vore om «André» kunne ha blitt buande i Florø. Fordi det er umogleg, meiner vi at det å flytte han til Kasa i Os er nest best, seier barnevernsjef i Bergenhus bydel, Svanhild Alver.

— Kvifor er det umogleg at «André» kan bli buande i Florø?

— Det kan eg ikkje kommentere. Men dersom fylket seier til oss at eit barn må flyttast, har ikkje barnevernet andre alternativ enn å legge til rette for flytting.

— Men at guten må byte skule for tolvte gong verkar svært uheldig?

— Han har hatt eit svært godt skuletilbod i Florø, og vil få eit liknande i Os. Men at han har bytt skule mange gonger, kan ikkje barnevernet ta ansvar for, seier Alver til BT.

— Men det høyrer med i det store biletet?

— Ja, det gjer det.

— Vedtaket vart gjort 26. juni, og alt måndag morgon blir han overflytta til Os. Kvifor må dette skje så fort?

— Vedtaket er reint administrativt, mens sjølve prosessen har vart lenge. Vi har hatt ansvarsgruppemøte kvar åttande veke, der mor hans har vore med. Guten bør inn i det nye tiltaket før skulestart, og derfor er det gunstig å flytte han no.

Når ein avtale med ein ungdomsfamilie blir sagt opp på initiativ frå fylkeskommunen, er spørsmålet om klagerett i eit juridisk grenseland, forklarar Alver:

— Når fylket seier at barnet ikkje kan bu i ungdomsfamilien lenger, reknar vi det som udiskutabelt. Då må barnet berre flyttast. Men klagen er sendt vidare til fylkesnemnda, som må ta stilling til det juridiske innhaldet.

Ein ungdomsfamilie er ikkje ein fosterfamilie i tradisjonell forstand. Ungdomsfamilien står i eit arbeidstakarforhold til fylkeskommunen, og ein av foreldra er løna på fulltid for å ta seg av barnet. Ungdomsfamilien får dessutan langt meir rettleiing og oppfølging enn fosterfamilien.

BT var ikkje i kontakt med Hordaland Fylkeskommune søndag kveld.