"Bergen har fått solsjokk", skriver Aftenposten i dag. Muligens en overdrivelse av den vanligvis så forsiktige Oslo-tanten, men tenker vi nøye etter så kan vel de fleste bergensere bekrefte at vi har opplevd verre høstvær enn årets.

Mot normalt — som normalt

Selv om de offisielle november-tallene ikke er klare ennå, er det ingen tvil om at også denne høstmåneden var tørrere enn normalt, akkurat som september og oktober. I sum er høsttørken såpass langvarig at man kan begynne å lure på om regnet har "forlotte Bergen for bestandig".

— Det har vært uvanlig lite nedbør på Vestlandet i høst - noe folk har fått merke på strømprisene, bekrefter vakthavende meteorolog Erik Hagemark ved Storm Weather Center. Han forteller at Bergen hittil i måneden har fått godt under halvparten av normal nedbør. I oktober kom det 64 prosent av normalen.

"Flytt til Bergen"

Ikke nok med det: Statistikkene fra Meteorologisk Institutt viser at Bergen har hatt langt flere døgn med sol og lett skydekke enn Oslo denne høsten. De siste 60 døgn har det bare vært helt overskyet i 19 av dem, mens det tilsvarende tallet for Oslo er 40.

Hovedstaden har bare hatt pent vær i fem dager de siste to månedene, meddeler Aftenposten dystert og gir sine lesere følgende råd: "Flytt heller til Bergen". Likevel er det mye som tyder på at terskelen for værsyting som vanlig er i laveste laget østpå.

— Jeg synes ikke de har så veldig grunn til å klage, nei. Nedbørsmengden i Oslo har vært omtrent som i en normalhøst. Det mest spesielle er vel at det har vært uvanlig kaldt helt siden oktober, slik at nedbøren har blitt liggende som slaps og snø i gatene, sier Hagemark.

I Bergen renner som kjent regnet fort vekk, og er dermed fort glemt. Men denne høsten bør vi altså huske en stund.

SOLBYEN: Slik har utsikten vært fra Fløyen uavnlig mange dager denne høsten.