• Flytt Snøhettas praktbygg til helikopterlandingsplassen på Tonningsneset, foreslår en grunneier i Møllendal.

Striden mellom Statsbygg og andre utbyggere i Møllendal er langt fra løst. Nå har Tara Holding AS kastet frem en idé som etter deres mening, er «en bedre løsning for Bergen og alle involverte parter».

Tara vil flytte det nye Kunsthøgskolebygget fra Munck-tomten på oppsiden av Møllendalsveien til den kommunale tomten på Tonningsneset, der det i dag ligger en helikopterlandingsplass.

— En pryd for byen

— Snøhettas prosjekt kan bli en pryd både for bydelen og Bergen. Andre såkalte praktbygg, for eksempel operahusene i Sydney og Oslo, ligger direkte mot sjøen, med tilstrekkelig rom rundt seg. Samme flotte plasseringen kan Snøhetta oppnå ute på Tonningsneset, argumenterer advokat Alf Johan Knag.

Innspillet er servert til flere medlemmer av byrådet og skal trolig drøftes på et møte med byens politiske ledelse neste uke.

Dagens planer for Kunsthøgskolen betyr at Tara Holdning får store deler av sin eiendom i Møllendal konfiskert. Snøhettas vinnerutkast har en vingespiss som strekker seg over Møllendalsveien og lander inne på Taras eiendom. Fra vingespissen er det tegnet et byrom -større enn Festplassen - helt frem til vannkanten.

Stjeler 100 boliger

Ifølge Tara Holding vil Kunsthøgskolen på denne måten «stjele» 100 boliger av den foreslåtte utbyggingen på Møllestranden. Møllestranden er en ennå ikke vedtatt reguleringsplan med totalt 400 boliger, som fire ulike grunneiere står bak.

På Munck-tomten ligger skolen dessuten som en høy vegg mot vest og tar lys og utsikt fra bebyggelsen bak, påpeker Knag.

Tonningsneset eller Grønneviksøren er en kommunal tomt. Kommunen kan foreta et makeskifte med Statsbygg. På Munck-tomten kan det for eksempel bygges studentboliger, foreslår Tara Holding.

Statsbygg prosjektleder Tore Berg har nylig overtatt ansvaret for utbyggingen og var ukjent med ideen om å flytte skolen over elven og ned mot vannet. Derfor er han lite villig til å kommentere utspillet.

Byrådslederen skeptisk

Byrådsleder Monica Mæland er i utgangspunktet skeptisk til tanken om at kommunen skal tvangsflytte en grunneier etter innspill fra en annen grunneier. Likevel er hun villig til å møte Tara Holding.

  • Det er ikke utenkelig at vi kan bidra til en slik løsning, hvis dette er noe Statsbygg ønsker. Men utspillet må komme derfra, sier hun.

— Hva med å tilby Statsbygg et makeskifte?

— Før jeg får en henvendelse fra Statsbygg, fortoner det seg unaturlig å ta et slikt initiativ. Statsbygg har kjøpt en tomt og har byggeplaner på den.

Når det gjelder konflikten mellom Statsbygg og grunneierne på Møllestranden sier byrådslederen at hun forventer at partene løser den seg imellom.

— Hvis Statsbygg har planer som berører andres eiendom, forventer jeg at Statsbygg tar skritt for å innløse den eiendommen. Samtidig vil jeg si at det er viktig for kunnskaps- og kulturbyen Bergen å få det nye høyskolebygget. Det hensynet kan få konsekvenser for utbyggingen på Møllestranden, sier hun.

ILLUSTRASJON. STATSBYGG
BAK BLOKKENE: Plassert på Munck-tomten blir Kunsthøgskolen liggende bak de nye boligblokkene, selv om blokkbebyggelsen blir åpnet mot vannet.