Eieren av flyet, Dag Rykkje, var om bord i flyet sammen med sønnen Roger — da flyet gikk rundt lørdag ettermiddag.

Rundvelten skjedde på fjorden i Rykkje i Kvam.

Normal innflygning

De to hadde hatt en helt normal innflyging, men da de skulle lande fikk de en teknisk feil med det ene hjulet.

— Hjulet hang seg opp og flyet slo kollbøtte. Vi hadde sikkerhetsseler på oss, så det gikk bra med oss, vi hadde god til å komme oss ut av flyet.

— Det gikk lang tid før flyet ble fylt med vann og sank, sier Rykkje.

Rykkje og sønnen hadde vært på Voss på Ekstremsportveko. Det var på hjemveien ulykken inntraff.

Alt det elektriske må skiftes

— Akkurat nå holder vi på å få oversikt over skadene, det ser ikke ut som det er andre skader enn at alt det elektriske om bord må skiftes, sier Dag Rykkje.

Flyet blir spylt for å få vekk alt saltvannet. Rykkje har fått motoren i gang, men det er nok skader for et par hundretusen på flyet, mener eieren.

Både til lands og til vanns

Flyet har to seter og er et kombinert land- og vannfly, med både hjul og flottører. Det hører til på Rykkje og er til fritidsbruk.

Microflyet vaskes: Alt det elektriske må skiftes.
ARILD VIK