— Dette er situasjoner som alle våre piloter trener på å håndtere hvert halvår. Når vi trener i flysimulator er det fast rutine å fremprovosere situasjoner med hinder i luften, slik at antikollisjonssystemet TCAS om bord blir utløst. Da må vi hindre at det oppstår kollisjon eller krasj. Dette er derfor situasjoner vi skal håndtere trygt også når vi flyr, sier Terje Østvold til Bergens Tidende om episoden, som blir omtalt som en nestenkollisjon mellom et fly fra SAS Braathens og et småfly i luftrommet over Askøy 2. pinsedag.

Det nesten fullsatte passasjerflyet av typen Boeing 737 hadde akkurat tatt av fra Flesland og var på stigende kurs mot Trondheim, da TCAS-systemet utløste seg etter at flyet kom for nær et småfly. Flyet til SAS Braathens gjorde derfor en rask nedstigning for å unngå en mulig kollisjon i luften.

Gransking i gang

  • Slikt skal selvsagt ikke skje i luften. Men farlig er det vanligvis ikke. Dessuten skjer dette svært sjelden. De få gangene TCAS-systemet blir utløst i Norge, skjer gjerne i luftrommet over Gardermoen, der flytettheten er størst. Det er svært sjelden vi opplever dette i Bergensområdet, hevder Østvold.

Avinor startet i går granskningen av episoden etter at flyplassledelsen på Flesland rutinemessig bad om det. Lufthavnsjefen på Flesland, Dag Aksnes, sier til Bergens Tidende at episoden over Askøy bekrefter at sikkerhetssystemet virket som det skal.

— De episodene vi har hatt på Flesland viser nettopp det. Selv om vi på kort tid har hatt fire nødlandinger på grunn såkalte nesehjul-situasjoner, er sikkerheten høy. Et par av disse flyene skulle heller ikke lande på Flesland, men ble dirigert hit, nettopp på grunn av det høye sikkerhetsnivået, sier Aksnes.

Alvorlig episode

Sjefen for Avinors flytårn på norske flyplasser, Per Harald Pedersen, sier at det vil ta lang tid å få klarlagt hva som egentlig skjedde i luften over Askøy ved 13-tiden 2. pinsedag. Han vil ikke spekulere om hvorvidt situasjonen var farlig, og om det forelå reell kollisjonsfare mellom flyene. Småflyet var av typen PA31 og hjemmehørende på Torp ved Sandefjord. Pedersen bekrefter at det var på fotooppdrag i Bergensområdet.

— Var det fare for kollisjon i luften?

— Jeg vil ikke bruke et slikt uttrykk. Jeg vil kalle dette en alvorlig episode. Utover det må vi avvente granskningsrapporten, sier Pedersen.

Nå skal både ledelsen i flytårnet på Flesland og pilotene lage sine rapporter, som skal sendes til Havarikommisjonen for transport, som vil lage sin endelige rapport om hendelsesforløpet og om hvor nær de to flyene har vært. En slik rapport kan ta opp mot to år. Avinors egen interne rapport vil ta flere uker før vi har dannet oss et bilde om det som skjedde, sier Pedersen.

Hindrer katastrofe

Flykaptein og flyinstruktør Terje Østvold sier at alle større passasjerfly er utstyrt med TCAS-systemet. Når flyet havner på kollisjonskurs med et annet fly, terreng eller andre hindere, utløses systemet automatisk foran pilotene i cockpit. Skyldes alarmen at et annet fly er for nært, vil det ene flyet automatisk få beskjed om å gå opp, det andre ned. Hvor lang tid det tar fra alarmen går til fly eventuelt kan kollidere, er avhengig av farten. Men fra alarmen går, er det normalt god tid til å avverge en katastrofe.

— Passasjerer forteller at flyet fra SAS Braathens nærmest stupte, og at man opplevde episoden som å sitte i en berg og dalbane?

— I dette tilfellet var flyet på jevn stigende kurs. Det er klart at passasjerene vil merke det når flyet plutselig gjør avvik fra denne kursen og går nedover. Men dette skal en erfaren pilot håndtere på en helt trygg måte, sier Østvold.