«Jeg får tilbakemeldinger fra ansatte som er bekymret for sikkerheten når de flyr. La meg være helt klar: Vi inngår ikke kompromisser når det gjelder sikkerhet. Vi har folk på hundrevis av flyavganger verden rundt og vi vil være sikre på at både selskapene og flyene Aker Kværner bruker er trygge.»

Konsernsjefen skriver videre at Aker Kværner etter ulykken har vært i kontakt med luftfartsmyndighetene i Danmark og Norge, samt Atlantic Airways.

(...) Begge har gitt oss forsikringer om at det er trygt å fortsette å fly med selskapet og flyene deres (..).»

Han understreker også at sikkerhet har vært i fokus siden samarbeidet med flyselskapet startet i 2004. Da ble det også hentet inn inn ekstern ekspertise for å få deres vurdering. Ingen hadde noe å bemerke på sikkerheten, skriver Brandal.

Konserndirketøren besøkte selv flere av de overlevende på Stord sjukehus etter ulykken. Dette gjorde et sterkt inntrykk.

«I ukene som ligger foran vil vi følge opp de overlevende og deres familier. Vi vil sørge for at de får all den støtte vi kan gi i denne vanskelige tiden.»

«Vi er alle sjokkert over hendelsen, Jeg forstår at mange føler behov for å snakke om det som har skjedd. Vi fortsetter derfor driften av av krisesentre på Stord og i Stavanger (...).»