• Det er merkelig at myndighetene ikke vil legge til rette for konkurranse i flybussmarkedet i Bergen. Flybussbergen burde tatt kontakt med Bjørn Kjos, som sprengte SAS-monopolet, sier overlege.

Kåre Steinar Tveit er seksjonsoverlege ved Haukeland universtetsykehus og jobber på et område der det er blitt stadig viktigere å velge løsninger som fremmer konkurranse. Han er i tillegg siviløkonom, og kaster seg inn i debatten om Flybussbergen som sliter med å overleve som konkurrent.

Monopol

— Det offentlige er blitt veldig flinke på å stimulere til konkurranse. Resultatet er blant annet billigere medisiner. Derfor synes jeg det er merkelig at de ikke har interessert seg mer for å legge til rette når en ny konkurrent har utfordret monopolet i flybussmarkedet i Bergen, sier Tveit.

Han viser til at prisene er blitt lavere og tilbudet større etter at Tide fikk konkurranse fra Flybussbergen.

— Det er klart at dersom Flybussbergen ikke får konkurrere på like vilkår, vil de forsvinne igjen. Og passasjerene står tilbake med et monopol der prisene sikkert vil stige og tilbudet være dårligere, sier Tveit.

Ikke økonomi

Han har ved selvsyn konstatert at Flybussbergen har fått det tøffere. Han mener Avinor må ha vikarierende motiver.

— Nå er det kommet en avgjørelse som tvinger den nye aktøren til å parkere bussene langt unna der passasjerene kommer ut. Med begrunnelse om at de ikke tilfredsstiller de økonomiske vilkårene. Man kan vel ikke anvise hvor selskapet skal parkere med bakgrunn i økonomi, spør Tveit.

Forstår ikke

Tveit tar selv Flybussbergen når han er ute og reiser og mener de er en viktig utfordrer i markedet. Han undres over hvorfor Avinor ikke legger til rette for mer konkurranse.

— Dersom begrunnelsen for å holde Flybussbergen ute var dårlig økonomi i selskapet, kan vel ikke Avinor tro at de får bedre økonomi av å måtte parkere flere hundre meter unna terminaldørene, spør Kåre Steinar Tveit.

Den engasjerte overlegen mener også det er merkelig at ikke myndighetene er mer på banen.

— Flybussbergen burde tatt kontakt med Bjørn Kjos i Norwegian. Han fikk sprengt SAS-monopolet og kan mye om hvordan det er å være utfordrer. Kanskje skulle Norwegian oppfordret sine passasjerer til å reise med Flybussbergen? Det hadde vært saker, sier Tveit.

Skyldte leie

Avinors sjef på Flesland mener mange i saken om Flybussbergen uttaler seg uten å kjenne vesentlige detaljer rundt hva som har skjedd.

— Vi gjennomførte en åpen konkurranse om å bruke de to dedikerte plassene for kommersielle flybusser, og der rakk ikke Flybussbergen opp. Det måtte settes noen vilkår slik at vi kunne sikre at de aktørene som ble tildelt kontrakt var i stand til å fylle sine forpliktelser. Dette har Oslo Tingrett gitt oss medhold i, sier lufthavnsjef Aslak Sverdrup.

— På hvilken måte fylte de ikke kriteriene?

— Det viste seg at det stod dårligere til med dem økonomisk enn vi hadde forventet. Det gikk frem av regnskapene som lå ved tilbudet deres, og videre manglet selskapet kredittverdighet. I tillegg skyldte de leie til oss på flere hundre tusen kroner fra før. Summen av selskapets økonomiske tilstand gjorde at vi ikke vurderte dem som solide nok til å betale for seg dersom de ble tildelt en ny kontrakt, samt ta de nødvendige investeringene som var påkrevet for å oppfylle kontrakten.

I dialog

Sverdrup var overrasket over at det ikke er flere enn Tide og Flybussbergen som ville konkurrere om flybussplassene.

— Kan det tenktes at vilkårene er satt for strengt?

— Dette var minimumskrav, noe som er helt normalt i slike konkurranser. De juridiske vurderingene som er gjort konkluderer med at konkurransen vi utformet er korrekt og likebehandler de som skulle delta. Et kriterie er at man måtte ha økonomisk gjennomføringsevne, sier Aslak Sverdrup.

— Men uten tilgang til de mest attraktive parkeringsplassene vil vel Flybussbergen miste grunnlaget for å drive?

— Vi er i dialog med Flybussbergen og har tilbudt dem en annen plassering slik at de kan fortsette å operere her ute, sier Aslak Sverdrup.

DIALOG: - Vi har en dialog med Flybussbergen og vil sørge for at de får en plass slik at det kan fortsette å operere her ute, sier lufthavnsjef Aslak Sverdrup i Avinor.
RUNE MEYER BERENTSEN