• Det blir feil å karakterisere Bergen som miljøversting. Vi ligger rundt landsgjennomsnittet, men betydelig under nabokommuner som Fjell, Os og Øygarden, som har hatt en vekst på 22 til 26 prosent.

Dette sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen til BT. Hun mener dessuten at en del av økningen må tilskrives befolkningsvekst, og at utslipp fra biler neppe står for den største økningen.

— Det er størst økning i utslipp fra fly- og skipstrafikk. Dette er utfordringer vi trenger nasjonal hjelp til..

Samtidig understreker Iversen at byrådet tar situasjonen på alvor og jobber konkret for å redusere utslipp av klimagasser. I tillegg til å arbeide for å få bygget bybanen og økt kollektivbruken, nevner Iversen flere konkrete tiltak:

  • Det skal legges frem forslag om panteordning for utdaterte vedovner, muligens med støtte til boligeiere som oppgraderer til miljø vennlig oppvarming.
  • Byrådet ønsker å innføre én fast busstakst, uten sonetillegg, i løpet av 2007.
  • Det planlegges en holdningskampanje, blant annet med utgangspunkt i kommunens erfaringer med egne bygg, hvor energiforbruket skal være ha blitt resusert med 6 prosent på halvannet år.
  • Plan for utfasing av oljefyring i kommunale bygg kommer i løpet av å ret.
  • I arealdelen av den kommende kommuneplanen blir utbyggere pålagt å velge miljøvennlige løsninger.Iversen mener for øvrig kommunens målsetning for kutt i klimagassutslipp fremdeles er realistisk.