• Ingen bør være overrasket over flommen på Nesttun, sier biolog Geir Helge Johnsen, som advarte mot flomfaren i en rapport i 2003.

— For oss som driver med vann er det ganske logisk at dette ville skje under slik nedbør, sier Johnsen, som er biolog i Rådgivende Biologer AS.

De var en av bidragsyterne til rapporten «Vurdering av vannføring og flomsituasjon i Nesttunvassdraget gjennom Nesttun sentrum i forhold til ulike tiltak», som ble laget av Norsk Naturinformasjon for Bergen kommune i 2003.

Ikke kapasitet

I rapporten peker Geir Helge Johnsen på flere punkter langs elven som ikke er dimensjonert for vannføringen under en flom.

  • Åpningen der elveløpet renner inn under Nesttun Senter er rundt ti kvadratmeter. Dette vil «...ikke ha kapasitet til å svelge unna en 50-årsflom», noe som kan føre til oversvømmelser i området ved åpningen. Dette var tilfelle onsdag morgen, da vannet også gravde seg nye veier under senteret.
  • I en flomsituasjon vil også vannet gå inn i kjelleren på senteret, fordi elven kommer opp dreneringslukene.
  • Det største problemet er imidlertid at vannstanden i Nesttunvannet, der Nesttunelven renner ut, under en flom er to meter høyere enn normalen. Dette fører til en oppsamling av vann ved bygningene og veiene som ligger lavest. Det fører også til flom i Lille Nesttunvann, noe som igjen betyr oversvømmelser i Loneveien.

Dette var tilfelle under flommen natt til onsdag.

- Spreng større utløp

— Problemet er at det kommer mer vann inn i Nesttunvannet enn det renner ut. Flaskehalsen ligger ved utløpet ved Hopsbroen, der er elven lang og smal og ikke i stand til å svelge unna, sier Geir Helge Johnsen.

Han mener den beste måten å redusere faren for nye flommer på Nesttun vil være å gjøre utløpet av Nesttunvannet bredere.

— Det vil være det samme som de gjorde på Voss. Hadde de ikke skutt større åpning ut av Vangsvatnet, ville halve Voss med jevne mellomrom stått under vann.

I rapporten foreslås det også å holde ledig kapasitet i de to regulerte innsjøene Grimevatnet og Myrdalsvatnet på høsten når det er fare for flom. «Dette vil kunne avdempe toppflommene», skriver Johnsen.

- Viktig grunnlag

Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, sier rapporten er et viktig faggrunnlag for den kommunale vassdragsplanen som legges frem i november. Vassdragsplanen er en forvaltningsplan for spørsmål knyttet til elver og sjøer i Bergen.

Et av disse spørsmålene er flomsikring.

— Dette er store og komplekse oppgaver, og vi støtter oss til rådene fra fagfolkene, sier Lisbeth Iversen.

– NESTTUNVANNET PROBLEMET: Biolog Geir Helge Johnsen mener faren for flom på Nesttun vil bli mindre om utløpet av Nesttunvannet gjøres bredere.<p/>ARKIVFOTO: KNUT STRAND