• Ledelsen for Fløibanen AS er enig i at Bergen må fornye og utvikle seg som turistmål. Planene om et opplevelsessenter på Fløyen er et ledd i en slik prosess.

Det sier styreleder Ida Bjerke Olsen i Fløibanen AS. Hun hilser velkommen sjefredaktør Einar Håliens utspill om å gjøre Bergen mer attraktiv for barnefamilier.

Til BT sier hun at Håliens tanker er helt i tråd med de tanker ledelsen for kabelbane-selskapet har gjort seg. Disse tankene har resultert i at det er satt i gang et omfattende utredningsarbeid med sikte på å opparbeide et helt nytt opplevelsessenter på Fløyen.

— Fløibanen er en attraksjon i seg selv og er en av de mest besøkte turistmål i Norge, sier Bjerke Olsen. - Dagens turister tar banen opp, nyter utsikten og tar banen ned igjen. Vi ønsker å holde folk lenger på Fløyen. Fløibanen er i dag en viktig brikke i reiselivsproduktet Bergen og Vestlandet. Men vi må fornye oss, dersom vi skal kunne holde oppe interessen for dette tilbudet. Derfor ønsker vi å utvikle tilbudet på Fløyen, sier hun.

Bergens sjel

Bjerke Olsen forteller at styremedlemmer i kabelbane-selskapet har vært rundt om i Europa på studietur for å se på fornøyelsesparker. Dette har gitt verdifulle erfaringer å ta med i vurderinger av hva selskapet skal og ikke skal gjøre for å lykkes.

— Fløyen og Fløibanen er en del av Bergens sjel. Derfor må vi nøye vurdere hva vi skal etablere på Fløyen. Det som skal skje der, skal være i tråd med ønsker og behov hos bergensere og i hele regionen, sier Bjerke Olsen.

— Dessuten må vi ha sikkerhet for at prosjektet blir lønnsomt. En lærdom ute i Europa - spesielt i England - er at fornøyelsesparker må ha mulighet for å fornye seg hver annet eller hvert tredje år. Nyhetens interesse trekker publikum til nyetablerte anlegg i et par år. Så må det fornyelse til for å unngå at besøkstallet går ned og det oppstår økonomisk krise. I England er mange nye fornøyelsesparker blitt avhengige av EU-midler for å holde driften i gang. En liknende situasjon må vi unngå å havne i, sier hun.

I tenkefase

— Hva skal skje på Fløyen?

— Ikke noe er avgjort. Vi er i en tenkefase. Nå vurderer vi hva vi skal satse på, hvor mye vi skal investere og hvordan vi skal dekke inn utgiftene. Enten skal betale selv, eller så vil vi satse på å få med oss investorer. Hvis vi velger å satse mer enn vi makter, kan det bli aktuelt å be Bergen kommune om å være med på å dra lasset. En attraksjon på Fløyen vil fremme hele reiselivet i Bergen og i regionen, sier hun.

— Tanken er å etablere et nytt aktivitetstilbud innendørs som vil gjøre Fløyen uavhengig av været. Før turistsesongen er over, skal vi ha gjennomført en stor markedsundersøkelse. Svært mange av turistene som tar Fløibanen, har vært i mange land og velger opplevelser på øverste hylle. Gjennom undersøkelsen vil vi forhåpentlig få noen tips og gode ideer om hva vi kan satse på. Noen fra styret skal til Frankrike på studietur for å oppsøke fornøyelsesparker med velutviklet moderne multimediefremvisninger. Kanskje noe tilsvarende bør få plass i det nye bygget som vi tenker å oppføre i tilknytning til stasjonsbygningen på øvre stasjon, sier hun.

På lag med været

— Dårlig vær - særlig tåke - er Fløibanens verste fiende. I stedet for å slåss mot været, kan vi kanskje spille på lag med været. Sammen med Universitetet i Bergen og vitensenteret kan vi kanskje utvikle et opplevelsessenter bygget omkring temaet vær. Kanskje vil en multimedial reise på Vestlandet - en variant av Norway in a nutshell - der man kan oppleve fjordene, breene, fossene og fjellene, slå godt an både hos utenlandske turister, bergensere og andre vestlendinger. Slike og andre temaer tilpasset avansert teknikk kan være en interessant løsning. Forutsetningen må være at teknikken må ha fornyelsesmuligheter i seg, sier Bjerke Olsen.

Fløyen er folkeeie

— I tillegg til etablering av et nytt opplevelsessenter, vil det skje mye utendørs på Fløyen. I samarbeid med Bergen kommune og Skog- og Træplantningsselskabet ønsker vi å tilrettelegge en naturpark på Fløyen. Det vil blant annet innebære bedre skilting, flere benker og oppgradering av veier, sier Bjerke Olsen.

— Uansett hva vi skal finne på, må det bli noe positivt - noe bergenserne ønsker skal skje på Fløyen-platået. Området er folkeeie. Det siste vi i Fløibanen AS vil gjøre, er å ødelegge noe på Fløyen, sier hun.