— Vi ønsker å ha kommunen sterkere på banen både når det gjelder driften av banen og betingelsene som skal stilles for drift, sier Einar Grieg, daglig leder i Bergen Turlag.

Ber Fløibanen overta

Aller helst hadde turlaget sett at Fløibanen AS overtok driften av Ulriksbanen. Men en driftsmodell som for Fløibanen -

der kommunen har aksjemajoriteten i et driftsselskap - er også en løsning.

— Fløibanens ledelse er åpen for innspill. De tar samarbeidspartnere med på råd når de legger sine planer, og turlaget har hatt en åpen dialog med dem. Det har vi ikke hatt med Ulriksbanen. De har vært helt lukket så langt, sier Grieg.

Krever åpenhet

Han reagerer på at byrådets behandling av denne saken har vært unntatt offentlighet. Saksdokumentene til møtet 13. september i år er ikke tilgjengelige.

— Vi og andre brukere av Byfjellene burde vært rådspurt om hvilke betingelser kommunen bør stille til en fremtidig drift. Det er ikke bra at kommunen gir en festekontrakt på 35 år til den som skal drive Ulriksbanen, uten at det har vært åpenhet om vilkårene, sier Grieg.

Han viser til at Ulriksbanen er svært viktig ikke bare for turister, men også for bergensere i sin alminnelighet.

— Så langt har saken dreid seg mye om økonomi, kontrakter, tekniske problemer og betydningen for turismen. Men først og fremst er banen til for bergenserne.

Viktig for bergenserne

Ulriken er en viktig inngangsport til Byfjellene. Vinterstid er banen ekstra viktig fordi Ulriken og Vidden ofte er det eneste stedet der det er noenlunde stabile snøforhold.

— Det er også svært mange skoleklasser som bruker Ulriken. Vi står for utleie av Turnerhytten

. Der er det skoleklasser flere dager i uken.

Grieg sier Turlaget gjerne vil komme med innspill om hvordan banen bør drives, hvilke tilbud som bør være knyttet til Ulriksbanen og hvordan banen best kan markedsføres.

Skepsis hor Fløibanen AS

Styreleder for Fløibanen AS, Terje Ohnstad, sier de ikke har fått en formell henvendelse om å overta Ulriksbanen.

— Vi har gjort våre egne undersøkelser og konkludert at det ikke er aktuelt å overta. Men kommer der en formell henvendelse fra kommunen må vi jo gjøre en grundigere vurdering.

Ohnstad mener kommunen ikke er førstevalget som drifter. Han håper Christian Foss, som allerede har skutt inn en million kroner i Ulriksbanen, kan drifte banen i fremtiden.

— Kommunen bør kun gå inn dersom det er eneste mulighet for å sikre fortsatt drift. Vi kan ikke risikere at banen, som er viktig både for bergenserne og turistene, blir lagt ned, sier Ohnstad.

MYE BRUKT: Ulriksbanen er en av innfartsportene til bergensernes mest brukte turområder. Bildet er fra ungdomsgruppen i Bergen Turlag som arrangerte midtsommernattstur over vidden. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE
Bergens Tidende