I fjor høst fastlo Fylkesmannen at enorme mengder avfall er dumpet ulovlig på Vorland i Sund. I avfallet ble det funnet miljøgifter.

Havet av flis var på størrelse med et par fotballbaner og flislaget lå flere meter tykt da Bergens Tidende var på stedet.

Forurenser

En rapport som Fylkesmannens miljøvernavdeling har mottatt konkluderes det med at flismassene forurenser en bekk og anbefaler at de fjernes.

Det er Cowi som har laget rapporten på oppdrag fra Knappen Sjø AS. Selskapet fikk pålegg fra Fylkeskommunen etter at Bergens Tidende avslørte det ulovlige deponiet i september i fjor.

Knappen Sjø AS står ansvarlig for utfyllingen på Vorland i Sund kommune.

Partene skal møtes for å drøfte rapporten hos Fylkesmannen 20. februar.

Rapporten konkluderer blant annet med:

• Det er vist at flismassene lekker forurensing til en bekk.

• Det er mulig å gjennomføre tiltak for å stoppe spredningen av forurensingen fra flisfyllingen.

• Det anbefales å planlegge for fjerning av flismassene.

I rapporten foreslås også følgende tiltak:

• Det anbefales å starte rensing av bekken ut fra flisfyllingen.

• Deretter bør det gjøres gradvise tiltak i forhold til fjerning av flismassene. Når gravingen starter bør det gjøres vurderinger av om noe av flismassene kan utgjøre en ressurs i forhold til brennverdi. Masser uten brennverdi kan enten leveres til godkjent mottak eller vurderes i forhold til renhet. Er resterende masser rene kan det vurderes om noe kan ligge igjen som bakkeplanering slik det opprinnelig var planlagt.

• Det kan ikke dokumenteres at det er grunnlag til å iverksette tiltak for å fjerne de naturlige massene benyttet under veien. Dette gjelder jord, stein, grus, og leire som ikke er iblandet synlig avfall som for eksempel plast, teglstein eller maling.

• Jord som er i blandet teglstein, plast eller annet avfall bør fjernes.

Saken fortsetter under videospilleren.

— Rapporten ikke endelig

Daglig leder i Knappen Sjø AS, Willy Tveit, sier han ikke vil kommentere rapporten fordi den ikke er endelig.

— Det er en del faktafeil i rapporten, blant annet er vi uenig i tall som fremkommer når det gjelder forurensningsgrad, sier Tveit.

Han forteller at rapporten skal rettes før den endelige versjonen leveres til Fylkesmannen.

- Vil dere fjerne massene, slik rapporten konkluderer med?

— Jeg kan ikke imøtekomme noenting før vi har hatt møte med Fylkeskommunen, sier Tveit.

Tveit sier Knappen Sjø AS har fått tillatelse til å ta imot rene masser fra Fjell kommune.

— Dersom det viser seg at det er forurensede masser, må avfallsselskapene som har tømt flis her ta ansvar for dette, mener daglig leder i Knappen Sjø.

Rene poteter

Willy Tveit mener et potetplanteforsøk viser at det ikke kan være mye forurensing i grunnen. I fjor høst plantet han poteter på fem forskjellige steder oppå flisdeponiet.

— Prøver jeg har fått utført på disse potetene viser at de er to ganger renere enn dem du kjøper i butikken. Jeg har dokumentasjon fra firmaet som utførte testene, samt bekreftelse fra Matilsynet, forteller Tveit.

Tveit mener at testene viser at det ikke kan være snakk om betydelig forurensning.