RANDI KVINGEHun synes det er uakseptabelt at 80 prosent av voldtektene som etterforskes, blir henlagt.

-I en voldtektssak er det som regel bare to involverte parter. Dermed blir det ord mot ord, og politiet tar ikke sjansen på å gå i retten, sier Hjortås.

Hun sier møtet med rettssystemet er en stor påkjenning for kvinnene, og at det er svært viktig å få prøvd saken for retten.

Hun synes det er kritikkverdig at avgjørelsene i lagmannsretten blir tatt hemmelig.

-I by— og herredsretten er det ikke dissens, og vi får vite bakgrunnen for avgjørelsen som blir tatt i saken. I lagmannsretten får vi ingen begrunnelse på hvorfor tiltalte blir frifunnet eller dømt. Dermed blir det svært vanskelig å forklare utfallet for klientene våre.