— Kravet gjaldt losavgifter og sikkerhetsavgift fra flere seilaser gjennomført i 2013. Det beløp seg til rundt kroner 600 000 kroner. Avgiftene skulle vært betalt i midten av oktober i fjor, sier Arve Dimmen, avdelingsdirektør for sjøsikkerhet i Kystverket.

«Independence of the Seas» lå i Ålesund da det ble tatt arrest i skipet.

har ikke vært i Bergen, men rederiet har ønsket å besøke byen med giganten. Skipet er for stort til passere under Askøybroen.

- Kan ikke operere slik

Han opplyser at lostjenesten er 100 prosent brukerfinansiert.

— Vi er avhengig av å få inn betaling for tjenestene i rett tid. Forsinket betaling fra enkelte cruiserederier har vært et problem. Det hender at det har gått mange måneder, opp i år, før det utestående har blitt betalt. Slik kan vi ikke operere, sier Dimmen.

- Over 15 mill. utestående

- Hvor mye har Kystverket utestående fra rederier som ikke gjør opp for seg?

— Jeg har ikke eksakt beløp, men det kan dreie seg om mellom 15 og 20 millioner kroner, svarer Dimmen.

- Så flere skip seiler bokstavelig talt fra regningen?

-Ja, det kan du vel si, svarer Dimmen.

- Hvor mange cruiseskip skylder penger til Kystverket for lostjenester?

— Det var 10 cruiseskip som pr 1. mai i år hadde vesentlige beløp utestående. Det er snakk om til sammen rundt 7 millioner kroner.

- En misforståelse

Kapteinen på cruiseskipet «Independence of the Seas» kontaktet rederiet straks etter at Namsmannen hadde tatt arrest i skipet torsdag.

— I løpet av en drøy time var gjelden betalt, og fartøyet ble frigitt. Vi er glade for at dette rederiet nå har ordnet opp for seg, sier Dimmen.

— Dette var en misforståelse mellom rederiet og Kystverket, sier Roar Giertsen i TR Shipping Norway. Firmaet er agent for skipet.

- Kan du utdype?

— Nei, det var rett og slett en misforståelse. Det er ordnet opp i.

Vanskelig å få kontakt

Dimmen opplyser at mange rederi har sine kontor i utlandet. De er derfor tidvis vanskelig å nå.

I forslag til ny loslov, som er til behandling i Stortinget, er det foreslått at agenten skal dele ansvaret for å betale losavgifter med rederiene. Det vil i så fall gjøre det enklere for Kystverket å holde agenten ansvarlig, mener Dimmen.